BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysko Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Prywatyzacja zadań publicznych jako metoda poprawy efektywności zarządzania gminą
Privatization of Public Tasks as a Method for Improving the District Management Effectiveness
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 116-125, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Prywatyzacja usług publicznych, Zadania samorządu terytorialnego, Efektywność zarządzania, Zarządzanie gminą
Privatization of public services, Local government task, Management effectiveness, District management
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: - czy zawsze prywatyzacja zadań publicznych w gminie powoduje poprawę efektywności zarządzania gminą? - czy w przypadku prywatyzacji zadań publicznych w gminie poprawa efektywności zarządzania gminą jest zdeterminowana również innymi czynnikami?(fragment tekstu)

The authar of this article tries to find the answer to a question: what does effectiveness of the privatization of district's public taslcs depend on? First, he gives a definition of district's public tasks. Then he goes on to describe legal fonns of fulfilling district's public tasks, but first of all he focuses on determining the criteria that must be met in order for the privatization of public tasks to be effective.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baldersheim H.. Samorządy lokalne krajów skandynawskich w okresie przejściowym; od wolnych gmin do wolnego wyboru, "Samorząd Terytorialny" 1994. nr l-2.
  2. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego: problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 1998.
  3. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
  4. Kosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne, a ekonomia. Strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej. Universitas. Kraków 1998.
  5. Ruśkowski E., Przemiany finansów samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów zachodnich, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 4.
  6. Skuza S., Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
  7. Surdykowska S., Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  8. Swianiewicz P., Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 5.
  9. Zacharko L., Wybrane problemy prywatyzacji zadań publicznych samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr lO.
  10. Zalewski A., Warunki efektywności prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr l-2.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu