BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowski Bogdan (WSK,,PZL - Rzeszów" S.A., Rzeszów)
Title
Poziom lean management jako determinanta efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Level of Lean Management as the Determinant for the Enterprise Restructuryzation Results
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 126-146, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Odchudzone zarządzanie, Zmiany restrukturyzacyjne, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego
Restructuring of enterprises, Lean management, Restructuring changes, Air transport enterprise
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest sprawdzenie hipotezy, że poziom lean management jest determinantą efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Problem badawczy, przy tak postawionej hipotezie, sprowadzono do: - opracowania metodyki oceny restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłowego - opracowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem zaproponowanej metodyki - wnioskowania o zależności efektów restrukturyzacji od poziomu lean management w badanych przedsiębiorstwach Do oceny zakresu, głębokości i efektów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie wykorzystano, jako narzędzia, kryteria i wskaźniki związane z zarządzaniem zgodnie z koncepcja lean management. Sprawdzenie hipotezy przeprowadzono na podstawie badań restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. (fragment tekstu)

During restructurization of industrial enterprises there is a need to assess and monitor affords and results. In the paper it is proposed to use level of lean management metrics to measure the affords and competitiveness improvement metrics to measure the results. In the second part of the paper there are presented the methodology and results of research into restructurization of Polish aviation enterprises. Analysis of this research provides evidence that the achieved level of lean management determines the results of restructurization of the company.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. "Anatomia odchudzonej produkcji", Zarządzanie na Świecie, nr 3/81/1992, s. l5
  2. Easterby-Smith M., Thorpe R., Lowe A., Management research, Sage Publication, London 200 l, s. l20
  3. Daum M., Piepel U., "Lean Production - Philosophie und Realitaet", Management Zeitschrift 1/1992, za: Zarządzanie na Świecie, nr 3/81/1992 s.5-15
  4. James-Moore M., Broughton T., Womersley M., Deasley P., Williamson A., Gindy N., Harrison A., Graves A., "The development of the UK Lean Aerospace Initiative", International Journal of Aerospace Management, vol. l, s. 158-164, 200l
  5. Ostrowski B., "Konkurencyjność polskich firm lotniczych w warunkach globalizacji przemysłu lotniczego", Przegląd Organizacji i Zarządzania, nr 5/2002, s.21- 23
  6. Ostrowski B., "Systemy oceny poziomu lean management w przedsiębiorstwie", Zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia, Konferencja w Zakopanem 19-20 września 2002 r., Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie, s.151-175, Tarnów 2002
  7. Ostrowski B., "Metody organizacji i zarządzania stosowane w polskich przedsiębiorstwach", Kwestionariusz ankiety (niepublikowany).
  8. Society of British Aerospace Companies, Aerospace Metrics. Measures for Improved Competitiveness, London
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu