BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarzyńska Elżbieta (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Efekty zastosowania podejścia procesowego w restrukturyzacji
The Effects of the Process Approach to Reorganization
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 178-190, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesowe, Restrukturyzacja
Process-oriented approach, Processing management, Restructuring
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa, mając do dyspozycji wiele metod reorganizacji, powinny zdecydować się na metodę, której efekty są najbardziej zadawalające. Zdaniem autora, zasługującą na zainteresowanie jest metoda podejścia procesowego. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości pomiaru efektów zastosowania podejścia procesowego w restrukturyzacji.(fragment tekstu)

Although Polish companies have already undergone a reorganization during the period of state transformation, most of them is still unadjusted to the contemparary environment. That is why, most companies face the necessity of the second reorganization, aiming for the implementation of such organizational solutions, which enable company flexible adaptation to the environment and mdmization of its efficiency.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985
 2. Borowiecki R., Analiza ekonomiczna jako narzędzie określania obszaru i zakresu działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Borowiecki R. (red.). Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996
 3. Borowiecki R., restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, Borowiecki R., Jaki A. (red.). Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa - Kraków 2002
 4. Ciurla M., Hopej M., Mercik J., Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002
 5. Czakon W., Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości, "Przegląd organizacji" nr 2/200 l
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo kapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999
 7. Durlik I., restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering, teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998
 8. Dyjas J., Grudzewski W.M., Soszyński K., Łańcuch zysków w działalności usługowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 6/1999
 9. Grudzewski W., Hejduk 1., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą do osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002
 10. Grudzewski W., Hejduk 1., Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, w: Zarządzanie wartością firmy, red. Herman A., Szablewski A., Poltext, Warszawa 1999
 11. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999
 12. Kasiewicz S., Szanse i bariery globalizacji krajowych firm, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. Grudzewski W., Hejduk 1., Difin 2002
 13. Kościelak H., Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji, "Przegląd Organizacji" nr 6/1998
 14. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999
 15. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999
 16. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998
 17. Nesterowicz P., Cechy współczesnej, skutecznej organizacji, "Przegląd organizacji" nr 10/1998
 18. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998
 19. Pasieczny J., Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw uwarunkowania i kierunki zmian, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5
 20. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999
 21. Piotrowicz A., Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, "Przegląd organizacji" nr 6/2001
 22. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999
 23. Wawrzyniak B., Raport o zarządzaniu nr 5, "Organizacja i kierowanie" nr 1/2001
 24. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1978
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu