BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stach Przemysław (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Key Account Management i Relationship Marketing - alternatywne podejścia czy uzupełniające się koncepcje?
Relationship Marketing and Key Account Management: Alternatives or Complementary Approaches
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 191-200, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Marketing relacji, Relacje dostawca-odbiorca, Rynek instytucjonalny
Relationship marketing, Supplier-recipient relations, Business to Business (B2B)
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zarys koncepcji Relationship Marketing oraz scharakteryzowano proces Key Account Management w zarządzaniu relacjami z odbiorcami. Omówiono kluczowe elementy i założenia obu koncepcji.

Key Account Management and Relationship Marketing undoubtedly stem from one approach called relationship approach. Although both concepts differ, they cannot be regarded as alternatives. Rather, they complement each other. What underlies and is the effort towards forming mutually beneficial, long-term profitable relationships. The mąjor difference lies in what each concept considers the aim of relationship effort. For it is the key account - strategically important customer, with whom many types of relationships may be created - both as a stop towards a mutual partnership or as an objective of the relationship. On the other hand, perceives partnership with its customers-advocates as its ultimate goal. all the steps of the ladder of loyalty beingjust the stages of the process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blythe J. (2002). Using Trade Fairs in Key Account Management, "Industrial Marketing Management". vol. 3
 2. Cheverton P. (2001). Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy' ABC, Kraków
 3. Emmelhaintz M.A., Kavan C.B. (1999). Using Information as a Basis for Segmentation and Relationship Marketing: A Longitudinal Case Study of a Leading Financial Services Firm, "Journal of Market Focused Management". vol. 4, no. 2
 4. Fonfara K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 5. Ganesan S. (1994). Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", vol. 58, nr 2
 6. Gordon I. (200 1). Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa
 7. Gronroos Ch. (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision", vol. 32, no. 2
 8. Gronroos Ch. (1996). Relationship Marketing: Strategic and Tactical Implications, "Management Decision", vol. 34, no. 3
 9. Gummesson E. (1997). Relationship Marketing as a Paradigm Shift: Some Conclusions from the 30R Approach, "Management Decision". vol. 35, nr 4
 10. Holmlund M., Strandvik T. (1999). Perception Configurations in Business Relationships, "Management Decision", vol. 37, no. 9
 11. Homburg Ch., Workman Jr. J., Jensen O. (2002). A Configurational Perspective on Key Account Management, "Journal of Marketing", April
 12. McDonald M., Rogers B. (2000). Woodburn D., Key Customers. How To Manage Them Profitably, Butterworth Heinemann, Oxford
 13. Ojasalo J. (2001). Key Account Management at Company and Individual Levels in Business-to-Business Relationships, "Journal of Business and Industrial Marketing", vol. 16, nr 3
 14. Otto J.(2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 15. Pardo C. (2001). Key Account Management in the Industrial Field. The Account Team for an Efficient Reconfiguration of the Supplier, materiały pokonferencyjne, 17th Annual IMP Conference, 9-11th September, Norwegian School of Management BI. Oslo, Norway, (web.bi.no/imp2001)
 16. Payne A. (1997). Marketing usług, PWE, Warszawa
 17. Ritter Th. (2000), A Framework for Analyzing Interconnectedness of Relationships, "Industrial Marketing Management", vol. 29
 18. Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001). Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków
 19. Zolkiewski J.. Turnbull P. (1998). A Review of Customer Relationships Planning: Does Customer Profitability and Portfolio Analysis Provide the Key to Successful Relationship Management?. working paper no 9908, Manchester School of Management, UMIST, January
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu