BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stybel Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Gospodarka oparta na wiedzy - szansą rozwoju polski perspektywie perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Economy Based on Knowledge Development Oportunities of Poland in the Perspective of Membership in the European Union
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 201-211, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Knowledge-based economy, Poland's economic integration with the EU, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia, jakie powinniśmy podjąć działania i co może być nasza szansą na rozwój w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej? Obserwując kierunek, w jakim zmierzają i co stanowi istotę czołowych gospodarek Europy i świata, należy stwierdzić, że szansą rozwoju dla Polski jest przekształcenie gospodarki w ..Gospodarkę opartą na wiedzy".(fragment tekstu)

The present paper attempts to determine what actions should be taken by Poland and what opportunites it has in the perspective of membership in the European Union. Observing trends of changes in the modern world, we can see that the opportunity of Poland is to transform its hitherto economy into an economu based on knowledge. In order to perform the transjormation, material priorities and strategic direstions should be determined. It has been assumed here that implementation of proper aducational and scientific policy is the basicfcretor of developing an economy based on knowledge.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budrewicz O., "Irlandzkie Lustro", Wprost 22/2003
 2. Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PWN. Warszawa 1999
 3. KBN. Science and Governments Series (Series editor: A. Kukliński) Vol. 4: The Knowledge-based Economy. The European Challenges of the 21st Century (editor: A. Kukliński). State Committee for Scientific Research Republic of Poland. Warszawa 2000
 4. Knowledge Managenent in the Learning Society. 2000. OECD. Centre for Educational Research and Innovation
 5. Komitet Prognoz ..Polska 2000 Plus" przy Prezydium PWN. Strategia Rozwoju Polski do roku 2020. Synteza. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 2000
 6. Korea and the Knowledge-based Economy. Information Society. OECD. World Bank Institute (ed. By C. Dahlman and T. Andersson). 2000
 7. OECD Science. Technology and Industry Scoreboard. Benchmarking Knowledge-based Economies 1999
 8. Our Competitive Future: Building the Knowledge Economy. UK Department of Trade and Industry Secretary of State for Trade and Industry - Vol. Cm 4176 - London
 9. Progressive Equation: Globalization + Welfare. By Tony Blair. Wim Kok. Goran Persson and Gerhard Schroder, "International Herald Tribune", September 7. 2000
 10. Rada Ministrów: Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. oprac. W Rządowym centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Ministerstwa Środowiska. Warszawa. czerwiec 2000
 11. Sachs. J. "W erze gospodarki wiedzy". Rzeczpospolita. 4 V 2000
 12. Strojny M.. Teoria i praktyka zarządzania wiedzą. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 10/2000
 13. Thurow L. C., "Przyszłość kapitalizmu", Wrocław 1999
 14. Tofflerowie, A. i H., "Cud sklonowany", POLITYKA. 22 VII 2000
 15. 2000-2001 Annual Review - Poland
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu