BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twarowski Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Title
Innowacyjność a zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne
Innovation and Adaptation Skills of Polish Companies - a Practical Approach
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 224-235, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zachowania innowacyjne
Innovative character, Enterprise innovation, Innovative behaviours
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zastosowanie innowacji w przystosowywaniu się przedsiębiorstw do zmian zachodzących w otoczeniu oraz tworzeniu przewagi konkurencyjnej nad rywalami rynkowymi w kontekście integracji Polski z Unią Europejską.

This article presents the use of innovation in the adaptation to changes occurring in the company's environment and the creation of a competitive advantage over market rivals in the context of Polish integrations with the European Union.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk E.: Polityka personalna w systemie zarządzania przedsiębiorstwa; AE, Kraków 2000
 2. Bańka M. (red.): Wielki słownik wyrazów obcych; PWN, Warszawa 2003
 3. Chlipałski K.: Cztery sposoby na wygasłe patenty; Profit, wrzesień 2002
 4. Gałata K.: Strategia ekspansji; Businessman Magazine, maj 2003
 5. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa; PWN, Warszawa 2002
 6. Hendler A.: Boisko wyobraźni, Businessman Magazine, maj 2003
 7. Hendler A.: Menedżer krótkowidz; Businessman Magazine, styczeń 2003
 8. Jasiński A.: Innowacje i polityka innowacyjna; Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997
 9. Kaźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka; PWN, Warszawa 1995
 10. Obłój K.: Strategia organizacji; PWE, Warszawa 1998
 11. Raport z badania: Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Ipsos-Demoskop, Warszawa 2001, http: //www.parp.gov.pl/innowacie.php
 12. Some thoughts on Definitions of Innovation, The Innovation Journal, 20.11.1999
 13. Twarawski B.: Efektywność systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej; UMCS, Lublin 200l
 14. Wissenschaftsmanagement, Markt, sierpień 1998
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu