BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zembura Renata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Marketingowa i produkcyjna orientacja przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
Marketing and Production Orientation of Polish and Foreign Companies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 247-254, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Orientacja marketingowa, Kapitał zagraniczny, Kluczowe czynniki sukcesu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Marketing orientation, Foreign capital, Key success factors, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest przedstawienie i ocena działań marketingowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na rynku polskim. Zaprezentowane rozważania dotyczą wybranych elementów charakteryzujących orientację marketingową tj. marketingu wśród kluczowych czynników sukcesu, a także podstawowych instrumentów konkurowania. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego wykazują wyższy stopień konkurencyjności w sferze marketingu niż przedsiębiorstwa krajowe.(fragment tekstu)

This article presents ways of approaching the market of joint venture companies in Poland. The subject this document are selected elements characterizing marketing orientation. Results of this research seem to show distinct correlation between market operations of a company and a profile of a company capital. Joint venture capital affects significantly marketing orientation of a company. The aforementioned conclusions are corifirmed by the form, intensity and market operations structure of joint venture companies, diferingfrom operating activities of home companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Fonfara, Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2001, nr 12.
  2. Projekt badawczy KBN Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, (nr 1038/H02/97/ 12) zrealizowany w latach 1998-1999 przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod kierunkiem J. Altkorna, szczegółowy opis metodologii badań i uzyskanych rezultatów zawiera praca pt. Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań, praca zbior. pod red. J. Altkorna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999;
  3. J.W. Wiktor, R. Zembura, A. Żbikowska, Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce (w świetle wyników badań), w: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania. Materiały Kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r., pod. red. K. Mazurek - Łopacińska, A. Styś, AE Wrocław 2000, s. 208-218.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu