BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stempień Marta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Naszidy jako element kultury dżihadyzmu. Rola muzyki w propagandzie Państwa Islamskiego
Nasheeds as a Part of the Jihadi Culture. The Role of Music in The Islamic State's Propaganda
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 57-71, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Islam, Kultura, Ideologia
Islam, Culture, Ideology
Note
streszcz., summ.
Company
Państwo Islamskie (ISIS)
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)
Abstract
Naszidy wyprzedzają erę Internetu i Youtube'a. Poezję dżihadystyczną można postrzegać jako przedłużenie XIX-wiecznego antykolonialnego stylu poezji zwanego qaseeda. Jednak ich historycznych korzeni można również upatrywać w późnych lat 70. i wczesnych latach 80. XX w. Prezentowany artykuł dowodzi, że naszidy nie zawsze były znaczącym elementem w kulturze dżihadyzmu. Wzrost ich roli zaobserwowaliśmy dosyć niedawno, po wybuchu "Arabskiej Wiosny", wraz ze zwiększeniem się liczby ugrupowań dżihadystycznych. Obecnie producenci naszidów używają programów komputerowych do kreowania wielościeżkowego dźwięku i automatycznego dostrajania, co sprawia, że głosy wydają się bardziej majestatyczne. Często takie nagrania są równie dobrze wyprodukowane co komercyjnie płyty, a dzięki darmowym serwisom internetowym każdy użytkownik Internetu może je odtwarzać i pobierać dowolną ilość razy. To stanowi swego rodzaju ironię i sprzeczność tego ruchu2. Jego przedstawiciele próbują stworzyć "państwo", którego mieszkańcy mają przestrzegać średniowiecznych zasad, ale korzystają z Internetu i innych nowoczesnych technologii do pozyskiwania nowych zwolenników.(abstrakt oryginalny)

Nasheeds outpace the era of Internet and Youtube. Jihadist poetry in the Islamist hymns can be seen as an extension of the 19th-century anticolonial style of poetry called qaseeda. Presented article shows that nasheeds were not always a significant element in the jihadi culture. The increase of their role was observed quite recently, after the outbreak of the "Arab Spring". This article is a case study. It attempts to fill a gap in research on the IS's propaganda materials. The major objective of this article is to investigate the phenomenon of jihadist naseeds, including their role in the 'jihadi culture'. The author seeks to answer to the question whether the presented facts may indicate the increase in their role occurred with the transfer of IS' activities to cyberspace and whether it will be intensified in the future. The article takes into account historical conditions, briefly describing the genesis of the naseeds and their proliferation after the events of the "Arab Spring". Then, using systemic analysis, the author presents their role in the activities of the Islamic State. In addition, theoretical and empirical research methods, such as: scientific literature analysis, case analysis, content analysis, classification, generalization were taken to solve the research problem.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "After the atrocities". The Economist 414(8921) 2015.
 2. Alexandre Yonah, Alexander Dean. 2015. The Islamic State: Combating The Caliphate Without Borders, Lanhan, Boulder, New York-London: Lex.
 3. Aslan Reza. 2009. Global Jihadism as a Transnational Social Movement: A Theoretical Framework, Santa Barbara: University of California.
 4. Atwan Abdel Bari. 2015. Islamic State: The Digital Caliphate, Berkeley: University of California Press.
 5. Behnam Said. 2012. "Hymns (Nasheeds): A Contribution to the Study of the Jihadist Culture". Studies in Conflict & Terrorism 35(12): 863-879, https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.720242
 6. Berger J.M., Morgan Jonathan. 2015. The ISIS Twitter Census. Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper No. 20.
 7. Berger, J.M., Perez H. 2016. The Islamic State's Diminishing Returns on Twitter: How suspensions are limiting the social networks of English-speaking ISIS supporters. Program on Extremism In https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/Berger _Occasional%20Paper.pdf.
 8. Dick Alexandra. 2019. "The Sounds of the Shuhada: Chants and Chanting in IS Martyrdom Videos", BEHEMOTH A Journal on Civilisation 12(1): 89-104.
 9. Gråtrud H. 2016. "Islamic State Nasheeds As Messaging Tools", Studies in Conflict & Terrorism 39(12): 1050-1070, https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1159429.
 10. Gray John. 2003. Al-Qaeda and What it Means to be Modern. New York: The New Press.
 11. Heggehamer Thomas. (ed.). 2017. Jihadi Culture. Cambridge University Press.
 12. Hegghammer Thomas. 2009. Jihadi Salafis or Revolutionaries? On Theology and Politics in the Study of Militant Islamism [w:] Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press.
 13. Hoffman Adam. 2016. The Islamic State's Use of Social Media: Terrorism's Siren Song in the Digital Age, iText Group NV.
 14. Kaszuba Malina, Stempień Marta. 2016. "Autorytarna geopolityka przetrwania reżimu Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego", Społeczeństwo i Polityka 2.
 15. Khosrokhavar Farhad. 2009. Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide, Boulder, London: Paradigm Publishers.
 16. Klausen Jytte. 2015. "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq", Studies in Conflict & Terrorism 38(1): 1-22, https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948
 17. Kozłowski Krzysztof. 2012. Kolory rewolucji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Lahoud Nelly. 2017. A Cappella Songs (anashid) in Jihadi Culture [w:] Thomas Hegghammer. (ed.), Jihadi Culture. The Art and Social Practices of Militant Islamists. Cambridge University Press.
 19. Neuhaus Richard John. 2006. The Regensburg Moment [w:] First Things.
 20. Pieslak Jonathan, Lahoud Nelly. 2018. "The Anashid of the Islamic State: Influence, History, Text, and Sound", Studies in Conflict & Terrorism 39(12), https://doi.org/ 10.1080/1057610X.2018.1457420.
 21. Sageman Marc. 2004. Understanding Terror Networks. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 22. Said Behnam. 2012. "Hymns (Nasheeds): A Contribution to the Study of the Jihadist Culture", Studies in Conflict & Terrorism 35(12): 863-879, https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.720242.
 23. Shiloah Amnon. 1995. Music in the World of Islam. A Socio-Cultural Study. Aldershot: Scolar Press.
 24. Stempień Marta. 2017. "Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze". De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 1(3).
 25. Terrill Andrew W. 2014. "Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS". Parameters 44(3).
 26. Terror and Islam. 2015. "The Economist", Vol. 414 No. 8921.
 27. Wejkszner Artur. 2010. Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań.
 28. York Richard. 2015. Know The Enemy: Islamic State of Iraq and the Levant. Raleigh: lulu.com.
 29. al-Awlaki A. 2009. 44 Ways to Support Jihad In https://ebooks.worldofislam.info/ ebooks/Jihad/Anwar_Al_Awlaki_-_44_Ways_To_Support_Jihad.pdf.
 30. https://nasheed.worldofislam.info/#player1?catid=0&trackid=0.
 31. https://www.npr.org/2014/07/13/331133851/jihadi-videos-push-islamic-musics-austereboundaries% E2%80%8B%E2%80%8B.
 32. My Ummah Dawn Has Appeared Nasheed, In https://www.youtube.com/watch?v=9JgKfiJJiy4.
 33. Raja Abdulrahim https://twitter.com/rajaabdulrahim/status/574313794056359936.
 34. Seymat Thomas. 2014. How nasheeds became the soundtrack of jihad In http://www.euronews.com/2014/10/08/nasheeds-the-soundtrack-of-jihad.
 35. Shari'ah Alone Will Rule Africa [w:] "Dabiq". 2014. http://media.clarionproject.org/ files/islamic-state/isis-isil-islamic-state-magazine-issue+8-sharia-alone-will-ruleafrica.pdf.
 36. al-Tamimi Aymenn Jawad. 2014. My Ummah, Dawn Has Appeared: Nasheed for the Islamic State of Iraq and ash-Sham In http://www.aymennjawad.org/2014/01/my-ummah-dawnhas-appeared-nasheed-for.
 37. The Flood [w:] "Dabiq". 2014. In http://media.clarionproject.org/files/09-2014/isis-isilislamic- state-magazine-Issue-2-the-flood.pdf.
 38. The Hamas Charter (1988) (2006) Intelligence and Terrorism Information Center at the Center for Special Studies (C.S.S) In http://www.terrorisminfo. org.il/Data/pdf/PDF_06_032_2.pdf.
 39. This Is the Promise Of God. 2014. In https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/shaykhabc5ab- mue1b8a5ammad-al-e28098adnc481nc4ab-al-shc481mc4ab-22this-is-thepromise- of-god22-en.pdf.
 40. Zelin Aaron Y. 2014. The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, The Washington Institute for Near East Policy, No. 20, In http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.34739/dsd.2019.01.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu