BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadrian Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Stopień dywersyfikacji jako wyznacznik decyzji rozwojowych firmy
A Degree of Diversification as a Determinant of Enterprise Development Decisions
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 55-69, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Dywersyfikacja, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Diversification, Enterprise development, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Zmieniająca się sytuacja gospodarcza powodowana procesami integracyjnymi w Europie zmusza niejako każde racjonalnie działające przedsiębiorstwo do rozważenia kierunku rozwoju w nowej rzeczywistości. Dostrzegając tendencje zachodzących przeobrażeń w Unii Europejskiej nieodzowna wydaje się potrzeba dostosowania do nich funkcjonowania polskich przedsiębiorstw także w aspekcie ich dywersyfikacji. Potrzeba tego typu analiz w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie zawsze jest dostrzegana przez polskich przedsiębiorców (szczególnie małych i średnich), co powoduje znaczne jej (analizy) zubożenie i nie pozwala dostrzec wielu rysujących się okazji rynkowych. Chcąc dokonać rzetelnej analizy równowagi zarządzanych biznesów firmy, nie można poprzestać jedynie na ocenie stanu ilościowego różnych kategorii biznesów czy ocenie występujących między nimi przepływów gotówkowych. Bardzo istotny jest również stopień i charakter zróżnicowania działalności, które to wskaźniki powinny determinować przyjętą - a w praktyce odzwierciedlają realizowaną w firmie - drogę rozwoju. Celem referatu jest podkreślenie znaczenia tego typu rozważań oraz wskazanie podstawowych mierników możliwych do zastosowania w tym zakresie. (fragment tekstu)

Diversification strategy is perceived in market environment as one of potential sources of competitive advantage gain. The applicability of that strategy is one of the essential research problems of strategic management. The aim of those researches is to describe scientifically the concise theory of enterprise activities differentiation. The problem can be presented in few sentences, defining the partial goals of the considerations: what are the optimal condition for the enterprise to diversify? what kind of diversification to apply? what directions and a degree of diversification should be? The aim of the paper is to present various practical possibilities of diversification (basing on a different theoretical criteria) and indicators that make it possible to identify and evaluate the diversification to make strategic decisions, in relation to business portfolio management. The interpretation of indicators is possible only when there are hypotheses accepted, coming from empirical research, considering qualitative and quantitative diversification influence on Companys condition. Some of the relations of indicators, according to the reference literature are also presented in the paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ansoff H.I., Corporate Strategy. An Analitic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, Me Grow Hill Book Comp., New York 1965.
  2. Christensen H.K., Montgomery C.H., Corporate Economic Performance: Diversification Strategy versus MarketStructure, Strategic Management Journal, vol. 2 1981.
  3. Christensen H.K., Montgomery C.H., Research on Corporate Diversification: A Synthesis, Strategic Management Journal, vol. 10 1989.
  4. Detrie J.P., Ramanantsoa B., Diversification - Ther Key Factors for Success, Long Range Planning, vol. 19, nr 1 1986.
  5. Palepu K., Diversification Strategy, Profit Performance and the Entropy Measure, Strategic Management Journal, vol. 6 1985.
  6. Ramanujam N., Varadarajan P, Research on Corporate Diversification: A Synthesis, Strategic Management Journal, vol. 10 1989.
  7. Rumelt, R.R, Diversification Strategy and Profitability, Strategic Management Journal, vol. 3, 1982.
  8. Salter M.S., Weinhold W A., Diversification Through Acquisition, The Free Press, New York, 1979.
  9. Strategor, Zarządzanie firmą,. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
  10. Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston 1970.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu