BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałużny Tomasz (Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku)
Title
Management w pracy sędziego
Management in Judge's Work
Source
Współczesne Zarządzanie, 2002, nr 4, s. 69-74
Keyword
Zarządzanie, Sądownictwo
Management, Judicature
Note
summ.
Abstract
Słowo "management", inaczej "zarządzanie", bardziej kojarzy się z terminem ekonomicznym niż pojęciem, które może mieć zastosowanie w codziennej pracy sędziego. Istotnie definicja tego pojęcia, szczególnie w ujęciu naukowym, sprowadza się do określenia "dysponowanie zasobami" dla sprawnego i skutecznego osiągania zamierzonych celów. Inaczej mówiąc, chodzi o wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych określonej organizacji, dla jej sprawnego i skutecznego funkcjonowania. Oczywiście, trudno przyswajalne terminy naukowe można zastąpić prostymi określeniami w pełni odzwierciedlającymi pojęcie "zarządzanie" w odniesieniu do sądownictwa. Dysponowanie zasobami ludzkimi i materialnymi można więc sprowadzić do pełnego wykorzystania potencjału sędziów oraz optymalnego wykorzystania sądów dla sprawnego i skutecznego osiągania celów, jakie stawiane są przed wymiarem sprawiedliwości. (fragment tekstu)

The paper presents process of management from practitioner's point of view, in the light of reform of judical system. The author discusses, what is the most important in impowerment judges' job. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Kożuch (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wyd. Akademickie, Warszawa 2001.
  2. T. Ereciński, Reforma ustroju sądów powszechnych, "Państwo i Prawo" 4/2001, s. 8.
  3. M. Adamiec, В. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie, Katowice 2000.
  4. M. Boni, Kultura organizacji, "Rzeczpospolita" 2002 r., nr 171.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu