BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olender Aleksandra (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL
The Importance of Participation in Peacekeeping Missions for the International Position of Poland on the Example of the Unifil Mission
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 155-167, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Misje pokojowe, Organizacje międzynarodowe, Konflikty międzynarodowe, Wojsko
Peace missions, International organisations, International conflicts, Army
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Country
Liban, Polska
Lebanon, Poland
Abstract
W pracy dokonano przeglądu misji pokojowej w Libanie z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Przedstawiono również strukturę organizacyjną wojskowej służby zdrowia zabezpieczającej żołnierzy we wspomnianej misji pamiętając o początkowym przeznaczeniu celowym polskich jednostek w tej misji. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o znaczenie udziału SZ RP w misji UNIFIL. Praca stanowi również próbę charakterystyki pierwszej misji w Libanie, w perspektywie ponownego udziału wojsk polskich w misji pod koniec 2019 roku. Polska uchodzi za odpowiedzialnego członka NATO i Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The article includes an analysis of the peace mission in Lebanon with the participation of the Polish Military Contingent. The organizational structure of the military health service securing our soldiers in that mission was also presented, bearing in mind the initial intended use of Polish units in this mission. The article is looking for an answer to the question about the importance of participation in peacekeeping missions of the Polish Armed Forces. It is also a description of the first mission in Lebanon, with a view to the re-participation of Polish troops in the mission at the end of 2019. Poland is considered a responsible member of NATO and the European Union.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodubski Andrzej. 2014. "Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO". Studia Gdańskie (5): 300-312.
 2. Cianciara Agnieszka. 2014. Misje pokojowe. W Organizacje międzynarodowe w działaniu, 20- 30. Wrocław. OTO Agencja Reklamowa.
 3. Ciechanowski Grzegorz. 2013. Misje pokojowe ONZ w XX wieku. Międzynarodowe misje pokojowe w doktrynie obronnej RP, 80-96. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Kołodziejczyk Tomasz. 2006. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-2004. W Misje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004. 110-128. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Korzeniewski Krzysztof, 2004. Liban. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 6. Korzeniewski Krzysztof. 2006. Vademecum żołnierza. Islamskie Państwo Afganistanu. Warszawa: Wydawnictwo Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.
 7. Marcinkowski Cezary. 2004. Misje pokojowe na początku XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 8. Mojsiewicz Czesław. 2003. Świat, w którym żyjemy. Poznań: Wydawnictwo Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej.
 9. Sierpiński Zygmunt. 2004. Misja pokojowa UNIFIL w Libanie (1978 - 2003). W Udział jednostek wojska Polskiego w międzynarodowych misjach pokojowych w latach 1973 - 2003. Wybrane problemy, 91-112. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 10. Szot Leon. 2010. Duszpasterstwo wojskowe w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych. W Formy Duszpasterstwa w Wojsku Polskim. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 11. Szubińska Barbara. 2014. Udział polskich kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Warszawa. Wydawnictwo WCEO.
 12. Zuziak Janusz. 2009. Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953-1990. Warszawa: Wydawnictwo AON.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu