BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łach Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Analiza przypadku Classen-Pol S.A.
Internationalization of Enterprises. Example of Classen-Pol S.A.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 70-81, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Studium przypadku, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise internationalization, Case study, Enterprise development
Note
summ.
Company
CLASSEN- POL S.A.
Abstract
Celem niżej przedstawionych rozważań jest pokazanie jak w warunkach globalizacji gospodarki światowej i transformacji ustrojowej w Polsce międzynarodowy koncern CLASSEN zbudował swoją firmę CLASSEN-POL. Przypadek ten stanowi bardzo ciekawy przykład zarówno internacjonalizacji biernej, jako bezpośrednia inwestycja niemiecka w polskie przedsiębiorstwo, jak również czynną formę internacjonalizacji, w której polska firma Classen-Pol eksportuje wyprodukowane przez siebie wyroby do Niemiec i krajów Europy Wschodniej, oraz zakłada swoje przedstawicielstwo w Moskwie. (fragment tekstu)

A characteristic feature of the world economy today has been the progressive process of internationalization of economic activity. Internationalization signifies a development of the companfs relationships with foreign enterprises. In economic practice it occurs in many different forms, from the most basic form as export, to the most advanced - foreign direct investment. This paper presents the analysis of a development of Classen-Pol S.A, the company that has been organized in the time of globalization of the world economy and transformation of the political system by the international concern Classen. Classen-Pol S.A is an example of the successful foreign direct investment, that is the highest form of internetionalization and globalization of economic activity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE Kraków 1997.
  2. Haffer M., Zdolność do konkurowania wiodących polskich przedsiębiorstw, w: Inwestycje w procesie transformacji polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Karaszewskiego, Wyd. UMK Toruń 2000.
  3. Kożuch B., Plawgo B.: Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju MSP, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002;
  4. Kuraś M., Kuraś P: Poziom umiędzynarodowienia działalności go-spodarczej koncernu Fiat", w: Ekonomika inwestowania, praca zbiór, pod red. Haliny Henzel, AE Katowice 2000;
  5. OECD, Globalization of Economic Activities and the Development of SMEs. Synthesis Report of the Working Party of the Industry Committee on Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Pans 1995;
  6. Pera K., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na warunki rozwoju gospodarki kraju przyjmującego, w: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, praca zbiorowa pod red. Haliny Henzel, Wyd. AE Katowice 2003.
  7. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, AE Kraków 2001;
  8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu