BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Regresywny charakter zmian organizacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego
A Backward Character of Changes in the Coal Mining Sector
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 82-95, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Restrukturyzacja górnictwa, Zmiany organizacyjne
Hard bituminous coal mining, Mining industry restructuring, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakteru zmian organizacyjnych przeprowadzanych w sektorze górnictwa węgla kamiennego na tle współczesnych tendencji, uchwycenie różnic pomiędzy zmianami przeprowadzanymi przez współczesne przedsiębiorstwa, a zmianami organizacyjnymi przeprowadzanymi w analizowanym sektorze górnictwa węgla kamiennego. W artykule tym próbuje się także znaleźć odpowiedzi dotyczące przyczyn tych różnic, jak również tego, dlaczego zmiany organizacyjne przeprowadzane w sektorze górnictwa węgla kamiennego nie przynoszą pożądanych rezultatów. (fragment tekstu)

The organizational changes in the coal mining sector are complexed and have a very specific character. The analysis of these changes reveal how difficult is to implement new ideas into this sector. The main goal of this article is to show the differences between the changes which occur within the contemporary companies and the changes in the coal mining sector. Also, the intention of the author is to give the answer to the question why the changes in the coal mining sector are very slow and have a backward character. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baugier J. M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie - nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993.
 2. Blaszczyk B., Cylwik A., Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, CASE, Warszawa 1999.
 3. Cymer A., Miliardy bez sensu, Nowe Zycie Gospodarcze, Nrl6, 2003.
 4. Czermiński A., M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002.
 5. Drucker P, Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995.
 6. Dziadul J., Przywileje branżowe, Polityka, Nr 50, 2003.
 7. Gadowska K., Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego - Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie prze-kształceń sektora górniczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 8. Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami, Poltext, Warszawa 1997.
 9. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 10. Knap J., Rusnak P, Kolonizatorzy Śląska - Węglowi magnaci, Wprost, 28 września 2003.
 11. Koźmiński A. K, Odrabianie zaległości - zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Koźmiński A. K, Obłój K, Zarys teorii równowagi organizacyj-nej, PWE, 1989.
 13. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
 14. Masłyk- Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, 2003.
 15. Skat-Rodan R, Zmiany decyzji strategicznych - wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001.
 16. Szlązak J., Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego, Wiadomości górnicze Nr 10, 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu