BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozina Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw
The Systematic of Negotiation Techniques within Corporate Mergers & Acquisitions Process
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 96-108, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Taktyki negocjacyjne
Mergers and acquisitions, Negotiations, Types of negotiations, Negotiating tactics
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest dokonanie systematyki najważniejszych (z uwagi na jego ograniczone ramy) technik negocjacyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w prowadzeniu negocjacji dotyczących fuzji i przejęć przedsiębiorstw, czyli w zasadniczej fazie owych negocjacji. Techniki te stanowią istotny element kompleksowego modelu rozważanych negocjacji, a ściślej jego normatywnego aspektu, gdyż wskazują zalecane (wzorcowe) sposoby prowadzenia negocjacji. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to systematize the most important techniques being applied in the core phase of the process of negotiating corporate mergers and acquisitions. Those tools constitute a crucial component of the complex model of such negotiations, namely their normative aspect, reflecting the most effective (pattern) ways of negotiating M & A ventures. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartusik K., Kozina A., Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 2001.
 2. Cohen H., You Can Negotiate Anything, Bantam Books, New York 1980.
 3. Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Wydawnictwo Zysk i S- ka, Poznań 1999.
 4. Dąbrowski PJ.: Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991.
 5. Jankowski W.B., Sankowski T.P, Jak negocjować, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 6. Karras C.L., Give & Take. The Complete Guide To Negotiating Strategies & Tactics, Thomas Y. Crowell Company, New York 1984.
 7. Kennedy G.: Negocjator, Studio ЕМКА, Warszawa 1998.
 8. Kozina A., Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Materiały II Seminarium naukowego młodych pracowników nauki i doktorantów, red. naukowy A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2003.
 9. Kozina A., Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm, Konferencja Naukowa Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa i Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Karpacz 2002.
 10. Kozina A., Mesjasz C., Negocjacje handlowe i finansowe, ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 (w trakcie realizacji).
 11. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
 12. Rządca R.A., Wujec P: Negocjacje, PWE, Warszawa 1998.
 13. Zbiegień-Maciąg L., Taktyka i techniki negocjacyjne, Wydawnictwo AGH, Kraków 1993.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu