BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurkin Alexander (Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Russia), Skvortsov Konstantin (Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Russia)
Title
Obraz Polszy w sowriemiennych rossijskich sriedstwach massowoj informacyi i jego otrażenije w obydiennom soznan
The Image of Poland in Modern Russian Mass Media and Among Russian Students
Obraz Polski we współczesnych rosyjskich środkach komunikacji masowej oraz wśród rosyjskich studentów
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 18-37, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Informacja masowa, Środki masowego przekazu, Studenci, Stereotypy
International relations, Mass information, Mass media, Students, Stereotypes
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstract
Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Polski, Polaków oraz stosunkom polskorosyjskim, prezentowanym przez media rosyjskie w ciągu ostatnich lat. Aby zaprezentować ten obraz, autorzy przeanalizowali szereg publikacji, które ukazały się w latach 2014-2018. Jednocześnie nie można było zignorować historycznych przyczyn rosyjsko-polskich sprzeczności, poczynając od wczesnego średniowiecza, a kończąc na XX wieku. Autorzy podjęli również próbę określenia tego obrazu wśród rosyjskiej młodzieży. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród studentów pierwszego roku Petersburskiego Państwowego Instytutu Technologicznego. Wyniki ankiety i komentarze przedstawiono w artykule.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the image of Poland, the Poles, and Russia-Poland relations, presented by the Russian mass media in recent years. To analyze this image, the authors reviewed a number of publications that appeared in Russian publications in 2014-2018. At the same time, it was necessary to recall the historical causes of the Russian-Polish contradictions, from the early Middle Ages to the 20th century. The authors assess the relevance of the historical heritage for the modern politics of the two countries and make anattempt to determine the influence of the image of Poland created in the Russian media on the everyday consciousness of the Russian students. For this, a survey of first-year students of the St. Petersburg State Technological Institute was conducted. The survey results and comments are provided in this article.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Баранова Екатерина. 2016. Россия-Польша: Неужели мы обречены на вечную неприязнь? В https://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562835/ [Baranova Ekaterina. 2016. Rossiya- Pol'sha: Neuzheli my obrecheny na vechnuyu nepriyazn'? V https://www.spb.kp.ru/ daily/26546/3562835/].
 2. Войны памяти продолжаются. 2017. В http://ru.rospol.org/wojna-pomnikow.html [Vojny pamyati prodolzhayutsya. 2017. V http://ru.rospol.org/wojna-pomnikow.html].
 3. Ефимкина Ольга. 2018. Следствие по кругу. «Взрыв в самолете Качиньского» снова не подтверждается В http://www.aif.ru/politics/world/sledstvie_po_krugu_vzryv_v_samolete _kachinskogo_snova_ne_podtverzhdaetsya [Efimkina Ol'ga. 2018. Sledstvie po krugu. "Vzryv w samolyote Kachinskogo" snova ne podtverzhdaetsya V http://www.aif.ru/politics/worl/sledstvie_po_krugu_vzryv_v_samolete_kachinskogo_snova_ne_podtverzhdaetsya].
 4. Зотов Георгий. 2015. Печаль варшавянки. Почему в Польше не рады освобождению от фашизма. В http://www.aif.ru/society/history/pechal_varshavyanki_pochemu_v _polshe_ne_rady_osvobozhdeniyu_ot_fashizma [Zotov Georgij. 2015. Pechal' varshavyanki. Pochemu v Pol'she ne rady osvobozhdeniyu ot fashizma. V http://www.aif.ru/society/history/pechal_varshavyanki_pochemu_v_polshe_ne_rady_osvobozhdeniyu_ot_fashizma].
 5. Зотов Георгий. 2016. Польская паника. Варшава измучила себя страхом перед «угрозой с Востока». В http://www.aif.ru/politics/world/polskaya_panika_varshava_izmuchila _sebya _strahom_pered_ugrozoy_s_vostoka [Zotov Georgij. 2016. Pol'skaya panika. Varshava izmuchila cebya strakhom pered "ugrozoj s Vostoka" V http://www.aif.ru/ politics/world/ polskaya_panika_varshava_izmuchila_sebya_strahom_pered_ugrozoy_s_vostoka].
 6. Мирзаян Геворг. 2016. Конфликт с Россией как попутный ветер. В http://expert.ru/ 2016/02/9/polsha/ [Mirzayan Gevorg. 2016. Konflikt c Rossiej kak popytnyj veter. V http://expert.ru/2016/02/9/polsha/].
 7. Неменский Олег. 2014. Российско-польские отношения: конец «нормализации». В https://regnum.ru/news/1829783.html [Nemenskij Oleg. 2014. Rossijsko-pol'skije otnosheniya: konets "normalizatsii". V https://regnum.ru/news/1829783.html].
 8. Офицеров-Бельский Дмитрий. 2015. Бесконечный спор: Почему в российско-польских отношениях все так сложно? В https://lenta.ru/articles/2015/02/14/polishrelations2/ [Ofitserov-Bel'skij Dmitrij. 2015. Beskonechnyj' spor: Pochemu v rossijsko-pol'skikh otnosheniyakh vsyo tak slozhno? V https://lenta.ru/articles/2015/02/14/polishrelations2/].
 9. Офицеров-Бельский Дмитрий. 2015. Мертвые без погребения. Ответ автора «Ленты.ру» посольству Польши в Москве. В https://lenta.ru/articles/2015/02/10/answer/ [Ofitserov-Bel'skij Dmitrij. 2015. Myortvye bez pogrebeniya. Otvet avtora "Lenty.ru" posol'stvu Pol'shi v Moskve. V https://lenta.ru/articles/2015/02/10/answer/].
 10. Реален ли новый «славянский союз» Польши и России? 2019.В https://news.rambler.ru/other/41567127-realen-li-novyy-slavyanskiy-soyuz-polshi-irossii/[Realen li novyj "slavyanskij soyuz" Pol'shi i Rossii? 2019. V https://ne ws.rambler.ru/other/41567127-realen-li-novyy-slavyanskiy-soyuz-polshi-i-rossii/].
 11. Российско-польские отношения: социологический мониторинг 2012-2014. 2015.В https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-03-06-roosia-polsha.pdf [Rossijsko-pol'skie otnosheniya: sotsiologicheskij monitoring 2012-2014. 2015. V https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-03-06-roosia-polsha.pdf].
 12. Сидорчик Андрей. 2017. История большой лжи. Миф и правда о Варшавском восстании. В http://www.aif.ru/society/history/istoriya_bolshoy_lzhi_mif_i_pravda_o_varshavskom_v osstanii [Sidorchik Andrej. 2017. Istoriya bol'shoj lzhi. Mif i pravda o Varshavskom vosstanii. V http://www.aif.ru/society/history/istoriya_bolshoy_lzhi_mif_i_pravda_o _varshavskom_vosstanii].
 13. Сидорчик Андрей. 2017. Казус Качиньского. Все о катастрофе Ту-154 под Смоленском без мифов. В http://www.aif.ru/society/history/kazus_kachinskogo_vse_o_katastrofe_tu- 154_pod_smolenskom_bez_mifov [Sidorchik Andrej. 2017. Kazuc Katchin'skogo. Vsyo o katastrofe Tu-154 pod Smolenskom bez mifov. http://www.aif.ru/society/history/ kazus_kachinskogo_vse_o_katastrofe_tu-154_pod_smolenskom_bez_mifov].
 14. Хорев Виктор. 2000. Имагология и изучение русско-польских литературных связей. В Поляки и русские в глазах друг друга, 22-32 [Khorev Viktor. 2000. Imagologiya i izuchenie russko-pol'skikh literaturnykh svyazej. V Polyaki i russkije v glazakh drug druga, 22-32].
 15. Шторм Александр. 2017. Польские санкции: от экспорта в Россию к импорту из Китая. В https://eadaily.com/ru/news/2017/12/19/polskie-sankcii-ot-eksporta-v-rossiyu-k-importuiz- kitaya [Shtorm Aleksandr. 2017. Pol'skie sanktsii: ot eksporta v Rossiyu k importu iz Kitaya. V https://eadaily.com/ru/news/2017/12/19/polskie-sankcii-ot-eksporta-v-rossiyu-kimportu-iz-kitaya].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu