BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Perspektywy badawcze wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji
Research Perspectives of Early Recognition of Changes in the Environment of the Organization
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 137-150, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Otoczenie organizacji, System wczesnego rozpoznawania (SWR), Przetwarzanie informacji
Organisation environment, Early Recognition System, Information processing
Note
summ.
Abstract
Organizacje mogą odbierać płynące z otoczenia sygnały, a pozyskane w ten sposób informacje transformować w wiedzę na temat przyszłych scenariuszy rozwoju sytuacji wykorzystując ideę wczesnego rozpoznania. Identyfikacja szans i zagrożeń wymusza ciągłe przeobrażanie się, którego celem jest adaptacja do zmieniających się warunków funkcjonowania. Celem artykułu jest prezentacja dwóch perspektyw analizy wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji (systemowej i interakcyjnej) oraz problemów badawczych związanych z wymiarem interakcyjnym, jako obszarem słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu. (fragment tekstu)

The environment of contemporary companies is characterized by ongoing clashes among individuals, organizations and events, which bring about a continuous barrage of data and signals, conveying information about - among others - the direction of changes, future conditions and events to come. Utilizing the concept of early recognition, companies are able to receive the signals, and the obtained information transform into the knowledge about the scenarios of future environment changes. Two approaches to the concept of early recognition of changes in the company's environment - the system approach and the interactive approach - are presented in this paper as well as the research problems associated with the interactive dimension of the early recognition concept, an area which is still poorly represented in the literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albach H., Hahn D., Mertens P., Frühwarnsysteme, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1979 Ergänzungsheft.
 2. Ansoff I., McDonnell E., Implanting Strategie Management, Prentice Hall 1990.
 3. Ansoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 4. Blanco S., Lesca H., Business Intelligence: Integrating Knowledge into The Selection of Early Warning Signals, Workshop of Knowledge Management, France 1998.
 5. Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difm, Warszawa 2001.
 6. Choo Ch. W, Information Management for the Intelligent Organization, Asis, Medford NJ 1998.
 7. Coffman В. S., Weak Signal@Research, www.mgtaylor.com, 1997.
 8. Dworzecki Z., Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Doskonalenie Kadr Kierowniczych, nr 7-8/1985.
 9. Flakiewicz W, Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Gharajedaghi J., Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity, Butterworth Heinemann, Boston 1999.
 11. Gilad В., Early Warning: Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk, and Create Powerful Strategies, AMACOM, New York 2004.
 12. Hamel G., Leading The Revolution, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000.
 13. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Oress, Warszawa 1999.
 14. Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Hunek J. K., Systemy wczesnego ostrzegania, Przegląd Organizacji, nr 5/1989.
 16. King W. R, Cleland D. I (ed.), Strategie Planning and Management Handbook, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1987.
 17. Mulford C. W, Comiskey E.E., Financial Warnings, John Wiley & Sons, New York 1996.
 18. Nesterowicz P, Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 19. Nikander I. O., Early Warnings. A phenomenon in project management, Helsinki University of Technology, Finland 2002.
 20. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 21. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 22. Rieser I., Frühwarnsysteme für die üntemehmungspraxis, München 1980.
 23. Wacławik Ł., Strategia czuwania - metoda informacyjnego wspomagania zarządzania strategicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 6/1997.
 24. Watkins M., Bazerman M., Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming, Harvard Business Rewiev, March 2003.
 25. Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu