BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowska Izabela
Title
Identyfikacja sytuacji kryzysowych i tworzenie programu antykryzysowego w organizacji
Crisis Identification and Anticrisis Programs for Organizations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 151-163, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie kryzysowe, Działania antykryzysowe, Sytuacje kryzysowe
Crisis management, Anti-crisis actions, Crisis situations
Note
summ.
Abstract
Sytuacje kryzysowe są nieuniknione, zaś różnego rodzaju wpadki zdarzają się poniekąd każdemu przedsiębiorstwu. Zarządzanie firmą w sytuacjach kryzysu organizacyjnego ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia uzyskiwania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami funkcjonującymi w zmiennym otoczeniu rynkowym. Od podjętych działań antykryzysowych zależy wyjście obronną ręką z trudnej sytuacji. Istotne jest również utrzymanie odpowiedniego wizerunku firmy, a nierzadko zaistnienie w opinii szerokich kręgów po raz pierwszy. Celem niniejszego referatu jest usystematyzowanie zagadnień związanych z metodycznym podejściem firmy do sytuacji kryzysowej. (fragment tekstu)

Crisis situations are unavoidable and accidents of various kinds happen to each of us. Managing a company in a situation of managerial crisis had a strategic significance from the point of view of gaining advantage over other companies operating in the changeable market enviroment. The decisions taken at such a time influence the market image of our interprise, its stability, changes and, finally, its initial reflection in the consciousness of the recipients of our goods and servises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Elementy formowania tożsamości przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach 1998.
 2. Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1998.
 3. Czarnowski P., Goban-Klas T, Kadragic A., Public relations czyli promocja reputacji, Bussiness Book, Warszawa 1997.
 4. Furman W, Sekrety Public Relations,, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2002.
 5. Kowalczyk A., Recepty na kryzys, Profit 2003, nr 7.
 6. Koźmiński А. К. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 7. Małeta A., Odkażanie opinii, Press 1998, nr 12.
 8. Mintroff I., Pearson Ch., Zarządzania sytuacją kryzysową, Business Press, Warszawa, 1998.
 9. Moszkowicz M., Tożsamość i strategia przedsiębiorstw. Modele i doświadczenia., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 10. Реnс J., Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 13.
 11. Rozwadowska B., Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2002.
 12. Sztucki T, Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży., Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 13. Wójcik K., Public ralations w sytuacji kryzysu organizacyjnego, Firma i Rynek, 1999, nr 13.
 14. Zelek A., Największe wyzwanie - zarządzanie w kryzysie, Mana-ger 2003, nr 6.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu