BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Metoda mapowania strumienia wartości w doskonaleniu procesów organizacyjnych
The Value Stream Mapping Method for the Improvement of Organizational Processes
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 174-186, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), Łańcuch wartości, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Odchudzone zarządzanie
Value Stream Mapping (VSM), Value chain, Porter's Value Chain, Lean management
Note
summ.
Abstract
Idea identyfikacji wartości w organizacji nie należy do nowych. Jednym z bardziej znanych ujęć w tym zakresie jest metoda analizy łańcucha wartości (Value Chain Analysis) autorstwa M. Portera [1985] przedstawiona w krajowej literaturze przez M. Lisińskiego i T. Kafla [1995]. Według Portera przez wartość należy rozumieć "sumę, którą nabywca gotów jest zapłacić za to, co dostarcza mu dostawca, np. za produkt lub usługę" [Kafel, Lisiński 1995, s. 17]. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metody mapowania strumienia wartości, jej genezy i związków z metodą analizy łańcucha wartości Portera, analizy wartości i systemem Lean Management. (abstrakt oryginalny)

In the article, the Value Stream Mapping was presented. The origins, scope and methodology was discussed in comparison with Porter's Value Chain Analysis and Miles's Value Analysis. The additional techniques for mapping the current state was described and their roles in identifying the wastes was indicated. At the end of article, an evaluation of Value Stream Mapping was conducted. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair Ch.B., Murray B.A. [2001], Radykalna reorganizacja firmy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 2. Baggaley B., Masked В. [2003], Value Stream Management for Lean Companies, Part I, "Cost Management", Mar/April, 17, 2.
 3. Crum L.W. [1973], Analiza wartości, PWE, Warszawa.
 4. Czekaj J., Kafel T., Założenia metody analizy łańcucha wartości Portera jako narzędzia określania informacyjnych czynników tworzenia "wartości dodanej", w: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych [2000], pod red. Z. Martyniaka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 172-198.
 5. Dolcemascolo D. [2003], Value Stream Analysis: Mapping the Current State, www.emsstrategies.conVddl20103articlel.html, December 1.
 6. Hines R, Rich N., Bicheno J., Brunt D. i in. [1998], Value Stream Management, "International Journal of Logistics Management", nr 9, 1. s. 25-42.
 7. Hines P, Taylor D. [2000], Going lean, Lean Enterprise Research Centre.
 8. Hines R., Rich N., Esain A., Value Stream Mapping. A distribution industry application, "Benchmarking", vol. 6, is. 1.
 9. Kafel T., Lisiński M. [1995], Metoda łańcucha wartości M. Portera, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków, nr 458.
 10. Lisiński M., Martyniak Z. [1981], Analiza wartości organizacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 11. MartyniakZ. [2002a], Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Martyniak Z. [2002b], System Shigeo Shingo, w: Nowe metody i koncepcje zarządzania, pod Z. Martyniak, AE Kraków, s. 90-98.
 13. McBride D. [2003], Value Stream Mapping Overview, www.ems- strategies.com/dml20103article.html, December 1.
 14. Ohno T. [1988], The Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Portland, Oregon, Productivity Press.
 15. Porter M. E. [1985], Competetive Advantage, The Free Press, New York.
 16. Womack J.P., Jones D.T., Roos D. [1991], The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, HarperCollins.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu