BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska-Budka Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Sroczyński Zdzisław (Politechnika Śląska)
Title
Metoda mapowania strumienia wartości w doskonaleniu procesów organizacyjnych
The Value Stream Mapping Method for the Improvement of Organizational Processes
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 187-198, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Przewaga konkurencyjna, Otoczenie przedsiębiorstwa
e-learning, Competitive advantage, Enterprise environment
Note
summ.
Abstract
W obecnym czasie przedsiębiorstwo musi stale borykać się z nieoczekiwanymi zmianami występującymi w burzliwym otoczeniu. Z tego też względu, aby być nowoczesnym musi stosować taktyki zapewniające mu błyskawiczną odpowiedź na negatywne zjawiska kreowane przez owo otoczenie. Musi potrafić aktywnie odnajdywać się w nieoczekiwanych, nieprzewidzianych sytuacjach. Aby elastycznie dostosowywać się do tych zmian bezwzględnie musi pamiętać o wiedzy, o udoskonalaniu umiejętności swojego personelu. Doskonałym, nowoczesnym narzędziem zapewniającym organizacji kształcenie kadry, przy jednoczesnym stosowaniu wielu oszczędności jest e-learning. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie szeregu zalet, charakterystycznych cech, dotyczących nowatorskiego systemu pozyskiwania wiedzy, przyczyniającego się do uzyskiwania przez organizację mocnej pozycji na rynku. (fragment tekstu)

This article deals with issues connected with e-learning which mean distribution of knowledge through the Internet. There have been presented several advantages of on-line trainings, starting from cost reduction through flexible choice of learning channels by participants and improvement of competition position on market by the enterprise through such trainings. There has been additional advantage such as self motivation and self discipline of employees for widening horizons through virtual trainings. Education through modern data transfer solution is a perfect education tool of newly admitted employees. It additionally gives an opportunity of searching for excellent individuals among employees team for giving them unique tasks and improve their qualifications. This elaboration arranges the matter connected with characteristic which this model of gaining competences by employees presents. E-learning is presented as a source of competitive edge of modern enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alatus sp. z O.O., 2003, [online] Dostępne na: http://www.ala- tus.com.pl/, http://www.enauka.pl/
 2. Allen M., Michael Allen's Guide to E-Learning, 2003
 3. Bednarczyk D., JOBS.PL S.A., 2004, [online] Dostępne na: http://www.szkolenie.pl/
 4. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, 2004 [online] Dostępne na:http://e-sgh.pl/
 5. Compare s.c. [online] Dostępne na: http://www.e-learn.pl/e-le- arn/menu.htm
 6. E-media Consulting, 2003. [online] Dostępne na: http://www.e- media.pl/
 7. Eurofmance Training, 2003. [online] Dostępne na: http://www.waf.pl/
 8. Fallon C, Brown S., E-learning standards: a guide to purchasing, developing, and deploying standards- conformant e-learning, 2003
 9. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2003, [online] Dostępne na: http://www.gpw.com.pl/
 10. Janas S, E-learning w Pliva Kraków, 2003, .[online] Dostępne na: http:// www.click2edu.pl/
 11. Król G., ABC KURSY, 2002, [online] Dostępne na: http://abc- kursy.pl/
 12. Kubiak M., Wirtualna edukacja, 2000
 13. Kubiak M., Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość, 1997
 14. Makowski R, MediaSerwis, 2001, [online] Dostępne na: http://www.fullservice.com.pl/
 15. Nova, 2002, [online] Dostępne na: http://www.literka.pl/
 16. Seliga D., Teamnet, 2001 [online] Dostępne na: http://www.te- amnet.pl/
 17. Thought&Done Management Consulting Group, 2002, [online] Dostępne na: http://www.click2edu.pl/
 18. WiedzaNet, 2002, [online] Dostępne na: http://www.wiedzanet.pl/
 19. Żukowska - Budka J., Sroczyński Z., E-learning jako skuteczne narzędzie e-business wykorzystywane w przedsiębiorstwie dążącym do sukcesu, 2004, materiały konferencyjne Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 20. Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, 2002
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu