BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Metoda superpozycji jako metoda pomiaru skuteczności zarządzania
The Superposition Method for Measuring Management Effeciency
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 199-210, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie, Efektywność, Pomiar efektywności
Management, Effectiveness, Efficiency measurement
Note
summ.
Abstract
Skuteczność zarządzania menedżera od wielu dziesięcioleci znajduje się pod lupą badaczy procesów w firmie. W praktyce na działalność przedsiębiorstwa wpływa jednocześnie tak wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych, że często nie sposób jasno określić, czy uzyskany wzrost wartości firmy czy powiększanie grupy nabywców produkowanych dóbr jest kwestią koniunktury, szczęścia, a może specyficznymi umiejętności i wiedzy menedżerów. Skuteczność zarządzania to stopień osiągania celów przedsiębiorstwa, komórki organizacyjnej lub innej wydzielonej organizacyjnie struktury. Celem niniejszego referatu jest próba zaprezentowania i implementacji metody superpozycji w pomiarze skuteczności zarządzania. (fragment tekstu)

In the paper there is a proposal of using the superposition method in measuring the effeciency of management. The method is known from the technical sciences where it is helpful to calculate a voltage in the output of a particular circut. There is also a procedure of using the method in management. Authors suggested elements of the managerial skills vector and the company resistance vector. In order to make processes of management more objective and dispassionate authors think that there is a neccessity of using method known on the other fields of science. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz J. D., Pawlak Z., Techniki menedżerskie. Poltex, Warszawa 2000
  2. Bieniok H., Halama H., Ingram M., Podejmowanie decyzji menedżerskich. AE Katowice 2002
  3. Bolkowski S., Elektrotechnika teoretyczna. WNT Warszawa 1982
  4. Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, Warszawa 2001
  5. Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E., Umiejętności menedżera. WSH Warszawa 1997
  6. Kozioł L., Pechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Firmie. Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2000
  7. Macura A., Teoria obwodów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1997
  8. Praca zbior., pod red. H. Bienioka, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. AE Katowice 1999
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu