BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Draus Marzena (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnów)
Title
Identyfikacja kluczowych kompetencji jako przesłanka opracowania programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
The Identification of Core Competencies as a Prerequisite for the Preparation of the Turnaround Program
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 229-245, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kompetencje kluczowe, Zasoby przedsiębiorstwa
Restructuring of enterprises, Core competencies, Enterprise resources
Note
summ.
Abstract
Spojrzenie na przedsiębiorstwo od strony kompetencji szczególnego znaczenia nabiera w trakcie procesu restrukturyzacji. Projektowanie kierunku i zakresu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wymaga dokonania dokładnej analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Przystępując zatem do opracowywania programu restrukturyzacji należy dokonać szczegółowej analizy posiadanych zasobów, umiejętności oraz kompetencji, po to, by określić ich stan, strukturę, sposób wykorzystania i ocenić możliwości rozwijania ich w przyszłości. Artykuł ma celu przedstawienie metody identyfikacji kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa oraz pokazanie wpływu analizy zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo na kierunek przedsięwzięć restrukturyzacyjnych (szczególnie w aspekcie restrukturyzacji zakresu działania - poprzez dywestycje oraz dywersyfikację działalności). (fragment tekstu)

Preparing a restructuring program, companies should base the planned actions on the careful analysis of both external (environmental) and internal (inside the organization) factors. This paper focuses on the analysis of strategic potential inside the company - manifested by - among others - the company structure and the way the organization uses owned resources, skills and competences. The paper presents a method of the companfs core competences identification and shows the influence the organizational resources analysis exerts on the choice of the direction of turnaround efforts (especially in the aspect of diversification and divestment decisions). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W, Core competencies - koncepcja strategiczna, "Przegląd organizacji" 2000, nr 3
 3. Czakon W, Operacyjne rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999
 5. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001
 6. Gulski B., Ocena zasobów przedsiębiorstwa, "EiOP", 2003, nr 4
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999
 8. Koder. Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1994
 9. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998
 10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003
 11. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990
 12. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996
 13. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999
 14. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu