BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Podstawy filozoficzno-metodologiczne wybranych podejść badawczych w ewaluacji programów rozwoju regionalnego
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 7-18, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Nauki społeczne, Metodologia badań, Ewaluacja
Regional development, Social sciences, Research methodology, Evaluation
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie trzech metodologicznych koncepcji badań ewaluacyjnych, wywodzących się z różnych orientacji filozoficzno-metodologicznych w naukach społecznych: ewaluacji opartej na celach interwencji, ewaluacji opartej na teorii, ewaluacji partycypatywnej.Wybrane koncepcje będą odzwierciedlały różne etapy formowania się praktyki badawczej w tym zakresie. W artykule zaprezentowane zostaną zalety i ograniczenia poszczególnych koncepcji metodologicznych w kontekście ich przydatności do oceny wpływu interwencji publicznych na proces rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baslé M. 2006. Strengths and weaknesses of European Union policy evaluation methods: ex-post evaluation of Objective 2, 1994-1999. Regional Studies, 40(2): 225-235.
 2. Barca F. 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.
 3. Bradley J. 2006. Evaluating the impact of European Union cohesion policy in less developed countries and regions. Regional Studies, 40.2:190.
 4. Chen H.T. 1990. Theory driven evaluation. Sage Newbury CA.
 5. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Churski P., Borowczak A. 2010. Effectiveness of interventions co-financed by the EU structural funds in Wielkopolska in years 2004-2006.
 7. Dahler-Larsen P. 2005. Evaluation in public management. [W:] E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Politt (red.), The Oxford handbook of public management. Oxford University Press.
 8. Dutkowski M. 2010, Monitorowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 1990-2010. [W:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych: aspekty społeczne, ekonomiczne i.przyrodnicze. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 9. Gaffey V. 2010. Przyszłość polityki spójności - V Raport Kohezyjny a wnioski z ewaluacji ex-post KE. Materiały konferencyjne. VI Konferencja Ewaluacyjna. Przyszłość polityki spójności - wnioski z realizacji procesu ewaluacji ex-post w Polsce, 13-14 grudnia 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. Guba E., Lincoln Y.S. 1989. Fourth generation evaluation. Sage Publications.
 11. Górniak J. 2007. Ewaluacja w cyklu polityk publicznych. [W:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 12. Hammersley M., Atkinson P. 2000. Metody badań terenowych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Komisja Europejska 1999a. Evaluating socio-economic programmes. MEANS collection. Vol. (1). CEC, Luxembourg.
 14. Komisja Europejska 1999b. Evaluating socio-economic programmes. MEANS collection. Vol. (6). CEC, Luxembourg.
 15. Leeuw F.L. 1991. Policy Theories, Knowledge Utilization, and Evaluation. Knowledge and Policy, 4: 73-92.
 16. Leeuw F.L. 2008. Ewaluacja w Europie. Wyzwania przyszłości. Państwo i Rynek, 1.
 17. Leontief W. 1968. Review of Perspectives on Economic Growth. [W]: W. Heller (red.), The New York Review. Random House, New York.
 18. Olejniczak K. 2008. Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych Interreg III. Warszawa.
 19. Rossi P.H., Lipsey M.W., Freeman H.E. 2004. Evaluation: a systematic approach. Sage Publications, Thousand Oaks, CA
 20. Pawson R., Tilley N. 1997. Realistic Evaluation. Sage Publications, London.
 21. Scriven M. 1992. Evaluation thesaurus. Sage Publications, Newbury Park.
 22. Stern E. 2004. Philosophies and types of evaluation research. [W:] P. Descy; M. Tessaring (red.), The foundations of evaluation and impact research. Third report on vocational training research in Europe: background report.: Office for Official Publications of the European Communities, Cedefop Reference series, 58, Luxembourg.
 23. Stufflebeam D.L., Madaus G.F., Kellaghan T. 2000. Evaluation models: viewpoints on educational and human services evaluation. Kluwer Academic Publishers.
 24. Patton M.Q. 2002. Qualitative research and evaluation methods. 2nd Edition. Sage Publications, Thousand Oaks.
 25. Patton M.Q. 2008. Utilization-focused Evaluation. Sage Publications, Thousand Oaks.
 26. Turowski B., Zawicki M. 2007. Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji. [W:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu