BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walaszek Marzena (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Measuring of Quality of Life in Polish Metropolises - Application of Method of Standardized Indicators
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 24, s. 129-146, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Miasto, Urbanizacja
City, Urbanisation
Note
summ.
Country
Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Łódź, Polska
Warsaw, Poznan, Wroclaw, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Gdansk, Cracow, Szczecin, Lodz, Poland
Abstract
Quality of life surveys should be an important part of the comprehensive management of urban areas. This especially refers to Poland where the integration but also a competition between metropolises has just started. Positioning studies conducted in relation to the local communities living in large cities are a valuable source of information. They are a useful tool to identify the attractiveness of metropolises which helps to compare their position to other cities, diagnose potential weaknesses and the application of development strategies allowing to increase the quality of life and hence the competitiveness. The purpose of the paper is analysis of quality of life indicators in Polish metropolises and measuring their position in term of quality of life, using the selected indicators. The study was conducted on the example of 10 largest cities in Poland: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Łódź. The selection criterion was the number of urban residents which ranges from 307 thousands (Katowice) to 1,7 million (Warszawa). It was decided that the analysis will focus on indicators that illustrate different dimensions of quality of life. The data were classified into 8 categories that reflect different aspects of quality of life in cities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audit Commission. 2005. Local quality of life indicators - supporting local communities to become sustainable.
 2. Czapiński J. (ed.) 2011. Diagnoza społeczna - warunki i jakość życia Polaków.
 3. Fahey T., Layte R., Smith E., Whelan Ch., Fisher K. 2003. Quality of life in Europe - an illustrative report. European Foundation for the improvement of Living and Work Conditions.
 4. Hasan L. 2010. On measuring the Complexity Of Urban Living. Pakistan Institute of Development Economics.
 5. Kaczmarek T. (ed.) 2012. Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii krajowych i europejskich. Research Metropolitan Center, University Adam Mickiewicz in Poznan.
 6. Kaczmarek T., Nowak J., Mikuła Ł., Wójcicki M. 2011. Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Kaczmarek U., Kisiała W. 2011. Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Measuring quality of life WHOQOL. 1997. World Health Organization.
 9. Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T. 2013. Preconditions for life quality in the communes of Poznań Agglomeration - an attempt at quantitative approach. Quaestiones Geographicae - in print.
 10. Sulaiman Md. Yassin. 2012. The quality of life and Human development Index of Community living along Pahan and Muar Rivers. Universiti Putra Malaysia.
 11. The state of World's Cities. 2007. United Nations Center for Human Settlements (UNCHS).
 12. Quality of life cities. Perception Survey in 79 European Cities. 2013. European Commission.
 13. Walaszek M. 2012. Jakość życia w Poznaniu - porównanie krajowe. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 22. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu