BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Różnice kulturowe w biznesie
Cultural Differences in Business
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 274-284, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Różnice kulturowe, Komunikowanie międzykulturowe, Kulturowe aspekty komunikowania, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Zarządzanie międzykulturowe
Cultural differences, Intercultural communication, Cultural aspects of communication, Cultural determinants of business, Intercultural management
Note
summ.
Abstract
W biznesie międzynarodowym należy pamiętać, jak ważna jest kultura narodowa, a także o tym, iż występuje duże zróżnicowanie kulturowe społeczeństw. Konieczna jest świadomość istoty kultury i tolerancja- z szacunkiem i zrozumieniem należy podchodzić do ludzi z innych, odmiennych od naszej kultur. Jednakże ani kulturowa dominacja, ani bierne dostosowanie nie są wskazane. (fragment tekstu)

Attitudes to the influence of culture in business vary widely, ranging from universal approach saying that 'the business people are the same all over the world' to more situational approach considering the differences of running business in different parts of the world. Nowadays even more management scientists acknowledge that people from different cultural backgrounds may have alternative views on business-related issues and that our cultural heritage predisposes us to this or that way of carrying out of our business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
  2. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
  3. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000
  4. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999
  5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  6. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002
  7. Romanowska M(red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu