BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapera Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Determinanty rozwoju marketingowych systemów informacji
Determinants of the Marketing Information Systems' Development
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 324-335, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
System informacyjny, System informacyjny w zarządzaniu, Marketing
Information system, Information systems in management, Marketing
Note
summ.
Abstract
Systemy informacyjne zarządzania przeznaczone do wspierania organizacji gospodarczych powinny być dostosowane do potrzeb i wymagań przedsiębiorstw, dla których zostały stworzone. Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych firm, charakterystyczna praktycznie dla każdej rozwiniętej gospodarki, w dużym stopniu wpływa jednak na strukturę i kształt systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem organizacji systemy te przechodzą swoją własną ewolucję, czego efektem jest stałe doskonalenie dotychczasowych rozwiązań istniejących w tej dziedzinie oraz powstawanie zupełnie nowych. W szczególności dotyczy to marketingowych systemów informacyjnych, które coraz częściej zaczynają być postrzegane jako swoisty "ośrodek nerwowy" każdej rynkowo ukierunkowanej organizacji gospodarczej. Niniejszy referat koncentruje się na ogólnym wskazaniu istoty marketingowego systemu informacji na tle dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie szeroko pojętych systemów informacyjnych oraz określeniu kluczowych determinant jego rozwoju. (fragment tekstu)

The paper draws attention to an increasing role of marketing information systems in contemporary business. It describes features and evolution of management information systems and main factors that influences on the development of functional systems, especially that concerned with marketing. It is concluded that the evolution of marketing information systems' can be regarded as a result of fundamental changes in the field of companies' orientation. Current situation on the polish market is also discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 1999.
  2. Koder P, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
  3. Koder R, Armstrong G., Saunders J., Wong V, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 183.
  4. Li E.Y., Marketing information systems in the top U.S. companies: A longitudinal analysis, Information & Management, Amsterdam, Jan 1995, Vol. 28(1), s. 13-31.
  5. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  6. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  7. Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu