BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Grzegorz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument marketingu
Corporate Social Responsibility as a Marketing Tool
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 360-372, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Instrumenty marketingowe, Marketing, Marketing społeczny, Otoczenie organizacji
Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing instruments, Marketing, Social marketing, Organisation environment
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy dokonano próby znalezienia powiązań na linii: marketing - społeczna odpowiedzialność biznesu. Analiza socjokul- turowego obszaru otoczenia marketingowego wyłoniła szereg związków pomiędzy czynnikami wpływu umiejscowionymi w otoczeniu, a możliwościami wykorzystania szans związanych z zaspokojeniem oczekiwań społecznych, co jest jednym z wyznaczników odpowiedzialności biznesu. Organizacje, które chcą odnosić sukcesy na rynku muszą patrzeć na swoją działalność nie tylko z punktu widzenia własnych interesów, ale także interesów swojego otoczenia. (fragment tekstu)

The goal of the article is to show the use of corporate social responsiblity principles in marketing activity and its advantages. The engagement of business in social activities is growing in mature democratic states. It is also observed in Poland, however it is not so developed. The significant aspect of corporate social responsibility is that being guided by its principles is useful and profitable both for society and for business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 2. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 3. Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Prentice Hall, UK 2000.
 4. Cenker E. M., Public Relations, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 5. Commission of The European Communities, Corporate Social Responsibility. A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2nd July 2002.
 6. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Astrum, Wrocław 2001.
 7. Giddens A., Sociology, Polity Press, UK 1998.
 8. Grönroos C., Sernice management and marketing, (za:) N. J. N. Sheth, A. Parvatiyar (eds.), Handbook of Relationship Marketing, Sage, USA 2000.
 9. Henderson D., Misguided Virtue. False Notion of Corporate Social Responsibility, Inst of Economic Affairs, USA 2001.
 10. Jarco M., (współpraca) Witkowska E., Armia społeczna, "Wprost", 875, 5 września 1999.
 11. Koder Ph., Armstrong C., Saunders J., Wang V, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002.
 12. Koder Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 13. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1999.
 14. Prahalad С. K, Porter M. E., Harvard Business Review on Corporate Responsibility, Harvard Business School Press 2003.
 15. Rydel M. (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 16. Seitei F. R, Public Relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu