BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Instrumenty prawne zmiany generacyjnej właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Legal Instruments of Generative Change of Individual farm Owners in Poland under the Rural Development Programme 2007-2013
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 22, s. 77-91, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszary wiejskie, Polityka strukturalna, Rolnictwo, Renta strukturalna
Rural Development Programme, Rural areas, Structural policy, Agriculture, Structural pension
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba kompleksowego przedstawienia instrumentów prawnych służących zmianie generacyjnej właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Uwzględnione zostały dwa działania w ramach osi "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego", tj. "Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz "Renty strukturalne". W publikacji poddano analizie w szczególności definicje ustawowe beneficjentów, ukazano prawne aspekty ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszych działań, w tym kryteria dostępu, formę i wysokość pomocy. Zaprezentowano kierunek i wpływ orzecznictwa unijnego i krajowego na wykładnię przepisów prawnych regulujących przedmiotowe działania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to attempt to provide a comprehensive analysis of the legal instruments which lead to the generative change of individual farm owners in Poland under the Rural Development Programme 2007-2013. With regards to "improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector", two actions will be looked at, mainly, "setting up of young farmers" and "early retirement of farmers and farm workers". The publication scrutinizes briefly the legal definitions of beneficiaries and aspects of joining the aforementioned programes, including, entry criteria and the type and value of a subsidy. The influence of EU and national jurisdiction on the legal norms regulating these activities is described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blajer P. 2010a. Beneficjenci "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich". Przegląd Prawa Rolnego, 1: 13-34.
 2. Blajer P. 2010b. Zmiana generacji w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle polityki rozwoju obszarów wiejskich (aspekty prawne). Przegląd Prawa Rolnego, 2: 161-177.
 3. Jurcewicz A. 2011. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. [W:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne. LexisNexis, Warszawa, s. 81-104.
 4. Martínez J. 2010. Pojęcie "obszar wiejski" jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności rolniczej. Przegląd Prawa Rolnego, 2: 47-61.
 5. Pastuszko R. 2009a. Rozwój Obszarów Wiejskich. [W:] A. Oleszko (red.), Prawo rolne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 260-284.
 6. Pastuszko R. 2009b. System emerytalno-rentowy rolników indywidualnych. [W:] A. Oleszko (red.) Prawo rolne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 337-355.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2007. M.P., nr 94, poz. 1035 - zał.
 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Materiał informacyjny. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 10. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2005. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r.
 11. Szymańska A. 2008. Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich. Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 12. Wojciechowski P., Niewiadomski A. 2011. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. [W:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne. LexisNexis, Warszawa, s. 419-434.
 13. Zięba J. 2010. Zadania wspólnej polityki rolnej. [W:] A. Jurcewicz (red.), Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 14-19.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu