BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyba Wojciech M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gonciarski Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Współpraca transgraniczna lokalnych społeczności na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - przykład Karelii
Transborder Cooperation of Local Communities at the External Border of the European Union: the Example of Karelia
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 43-58, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Transakcje transgraniczne, Przedsiębiorczość lokalna
Cross-border transactions, Local entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Karelia Północna (Finlandia)
North Karelia (Finland)
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących współpracy transgranicznej w Karelii, regionie położonym na pograniczu fińsko-rosyjskim. Analiza zjawiska została oparta na danych empirycznych zgromadzonych metodą badań terenowych, które były wykonane w trzech fińskich miejscowościach: Joensuu, Kitee i Ilomantsi. Na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych społeczności ukazano charakter oraz intensywność różnych aktywności podejmowanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of thi sarticle is to present the results of a research concerning transborder cooperation that takes place in the Russian-Finnish border land of the Karelia region. The analysis was based on empirical data gathered through a questionnaire method, conducted in three Finnish towns: Joensuu, Kitee, Ilomantsi. The obtained data enabled the authors to identify the character and intensity of various activities under taken on the external border of the European Union. As a result, at the end of the article, future prospects off ormalandinformalintegrationandcooperationbetweenFinnsandRussians are enumerated and described.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bort E. 2006. Integrated borderlands? [W:] M. Caparini, O. Marenin (red.), Borders and Security Governance: Managing Borders in a Globalised World. Raport DCAF. Genewa. (http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?&id=22189&nav1=4; dostęp 25.10.2010).
 2. Brejwo Ł., Dahlem J., Noponen K., Finance O., Remy P.-Y. 2010. Preferences of Russian tourists in North Karelia. Qualitative case studies from Joensuu, Kitee, Koli and Ilomantsi.
 3. Chojnicki Z.,Stryjakiewicz T. (red.) 1996. Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. PWN, Warszawa.
 4. Ciesielska M., Ertz F., NyrhiT., SamurS., Wingerter M. 2010. Attitudes towards cross-border cooperation & stereotypes .
 5. Dyba W.M., Owczarek P.,Wangler A.,Sulzer J.,Jacquemin L. 2010. Retail and service research on shopping habits of the Russian customers in retail and selected service establishments in Finland near the border with Russia.
 6. Fall J.2005. Drawing the line: nature, hybridity and politics in transboundaryspace. Ashgate Publishing Company, Burlington, s. 105-146.
 7. Gonciarski Ł., Mc Evan J., Tobi N., Petry L., Rivat R. 2010. Finnish Purchasing Habits in Russia. Are border Finns fearful of Russia?
 8. Kononenko V.,LaineJ.2008.AssesmentoftheFinnish-RussianBorder:ThecaseofVaalimaa border crossing point. The Finnish Institute of International Affairs (www.upifiia.fi/assets/.../UPI_Working_Papers_57_2008.pdf.pdf; dostęp 14.10.2010).
 9. Köppen B. 2009. Aspects of Cross-Border-Cooperation-and-Inter-action-between-Finland and the Russian Federation-Highlighting Strengths and Weaknesses as Judged by Finnish Experts. Reports of the Karelian Institute 2: 41-53.
 10. Martinez O.J. 1994. The Dynamics of Border Integration: New Approaches to Border Analysis. [W:] C. Schofield (red.), Global Boundaries. Routledge, London, s. 1-15.
 11. Masiel K., Świżewski K., Binder J., Englert D., Tubuo F.2010. Accommodation and housing in North Karelia. A study about Russians crossing the border.
 12. Scott W.J. 2009. Borders, Border Studies and EU Enlargement. [W:] B. Köppen, M. Horn (red.), Das Europa der EU an seinen Grenzen!? Konzepte und Erfahrungen der europäischen grenzüberschreitenden Kooperation. Wyd. Logos Verlag, Berlin, s. 81-99.
 13. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T. 2000. Transborder cooperation and development in the conditions of great socio-economic disparities: the case of the Polish-Germanborderregion. [W:] J.J.Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Polisheconomyintransition: spatial perspectives. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu