BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herodowicz Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Fundusze strukturalne w kształtowaniu czynników rozwoju gminy Rokietnica w latach 2004-2012
Structural Funds in Shaping the Factors of the Development in Gmina Rokietnica in 2004-2012
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 21, s. 41-52, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Fundusze strukturalne
Local development, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ocena wpływu funduszy strukturalnych na kształtowanie czynników rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Rokietnica. Wykorzystano analizę aktywności i skuteczności gminy w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz charakterystykę udziału tych funduszy w wydatkach gminy Rokietnica. Pozwoliło to nie tylko wskazać na czynniki rozwoju lokalnego wspierane przez fundusze strukturalne, ale również określić ich znaczenie i zidentyfikować tendencje w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu tych funduszy przez gminę Rokietnica. (abstrakt oryginalny)

The aim of the present study is to evaluate the influence of structural funds on shaping the factors of local development in gmina Rokietnica. The study contains the definition of local development and the characteristic of the commonest factors of this development (human capital, physical capital, financial capital, social capital and territorial marketing). Next part of the study contains short description of gmina Rokietnica, which includes the changes in Rokietnica as the result of suburbanization. The analysis of activity and effectiveness of Rokietnica in raising the structural funds and characteristic of percentages this funds in expenses of Rokietnica were the base to identify and evaluate the influence of structural funds on shaping the quality of factors of the local development. Moreover this study contains description of trends in using the structural funds in gmina Rokietnica. In the text, there is also recommendation for local authorities reffering to possibilities of using the structural funds in programming period 2014-2020. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak A., Smusz J. 2008. Prawdy i legendy - wszystko o funduszach unijnych. Gmina Rokietnica po środki z Unii Europejskiej. Rokietnickie Wiadomości, 2 (102): 7-8.
 2. Brol R. 1995. Gospodarka lokalna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 3. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Churski P. 2004. Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. T. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, s. 31-45.
 5. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Domański T. 2006. Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego. [W:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Studia. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CXVI: 124-140.
 7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010. Komisja Europejska, Bruksela.
 8. Fundusze europejskie w Polsce. Portal Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 2013 (http://www.paiz.gov.pl/fundusze#top, pobrano dn. 23.04.2013).
 9. Kwieciński J. 2012. Założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Co to oznacza dla samorządów? (http://www.innowacyjna.zpp.pl/contents/zpp/pdf/konf_inaugurujaca /02_ISA_Wroclaw_Nowa perspektywa_dr_Kwiecinski.pdf, pobrano dn. 23.04.2013).
 10. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - uwarunkowania strategiczne. 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Szromnik A. 2006. Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. [W:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Studia. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CXVI: 33-88.
 12. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce i w nowych państwach członkowskich UE. 2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu