BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Rola zalesień gruntów rolnych wykonanych w ramach PROW 2004-2006 w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Role of Farmland Afforestation Carried out under RDP 2004-2006 in the Development of Rural Areas in Poland
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 75-86, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Grunty rolne, Obszary wiejskie, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable land, Rural areas, Rural Development Plan
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie dotyczy analizy przestrzennej udziału gospodarstw rolnych w działaniu 5. PROW "Zalesienia gruntów rolnych" w latach 2004-2006. Uwzględniając zróżnicowanie gmin wiejskich pod względem ich preferencji zalesieniowych, przeprowadzono delimitację, która posłużyła jako wskaźnik poziomu absorpcji środków unijnych w jednym z działań proekologicznych PROW.(abstrakt oryginalny)

The paper offers a spatial analysis of the participation of agricultural holdings in Measure 5 of the Rural Development Programme (RDP), Afforestation of agricultural land, in the years 2004-2006. Taking into account the heterogeneity of rural communes in terms of their afforestation preferences, a delimitation was carried out that served as an indicator of the level of absorption of the Community means under one of the proecological RDP measures. The study showed that those rural communes in which afforestation needs are great and very great (over15points) had not made full use of this potential to introduce changes into their farming. A dependence between great afforestation preferences and a high activity of agricultural holdings in acquiring afforestation means and high afforestation intensity was recorded in a mere 3.4% of rural communes of this type, situated largely in the western and northern regions of the country. This can be due, on the one hand, to the afforestation conducted in the previous years (cf. Polna2006), and on the other, to greater profitability of agricultural production after Poland's accession to the European Unionin 2004. An unfavourable development is certainly also intensive afforestation conducted in areas that do not need it (under 10 points). This dependence was observed in 4.7% of rural communes of this type, which suggests that a substantial role in the distribution of farmland afforestation is played by private landowners' eagerness to implement this measure. Hence, it is important to popularise afforestation policy among farmers, and to raise their ecological awareness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biczkowski M. 2008. Rola Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Dokumentacja Geograficzna, 36: 100-108.
  2. Krajowy Program Zwiększania Lesistości. 2003. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  3. Kwiecień R., Zając. 2002. Modyfikacja "Krajowego programu zwiększania lesistości". [W:] A. Grzywacz (red.), Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym. Polskie Towarzystwo Leśne, Orzechowo, s. 114-131.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004. MRiRW, Warszawa.
  5. Polna M. 2006. Zalesienia gruntów rolnych i nieużytków w Polsce - dynamika i znaczenie środowiskowe. [W:] Rozwój regionalny i wielofunkcyjny obszarów wiejskich. Acta agraria et silvestaria. XLVI/1: 195-204.
  6. Polna M. 2009. Afforestation of agricultural land under the RDP programme -implementation of the measure in Wielkopolska voivodeship in the years 2004-2006. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. XI, 6: 99-103. Raport o stanie lasów w Polsce w 2009. 2010. Warszawa.
  7. Rudnicki R. 2007. Zróżnicowanie regionalne aktywności gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9, 1: 416-422.
  8. Rudnicki R. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu