BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębińska Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kołsut Bartłomiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Obszary przestrzeni publicznej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego
Areas of Public Space in the Study of Conditions and Directions of Spatial Management of Selected Urban Wielkopolskie Voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 99-106, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przestrzeń publiczna, Zagospodarowanie przestrzenne, Gmina, Polityka przestrzenna
Public space, Spatial development, District, Spatial policy
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki formułowania lokalnej polityki przestrzennej wobec obszarów przestrzeni publicznej. W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania formalnoprawne prowadzenia działań wobec takich terenów w kontekście jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast w drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań, dotyczących sposobu kształtowania polityki przestrzennej wobec obszarów przestrzeni publicznej w wybranych miastach powiatowych województwa wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the issues of local spatial policy formulation to areas of public space. The first part presents the formal and legal determinants of carrying out activities to such areas in the context of one of the most important planning documents - the study of conditions and directions of spatial management. In the second part of the article are presented results of studies on how spatial policy towards areas of public space in selected cities Wielkopolska voivodeship. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chwalibóg K. (red.) 2007. Krajobraz Polski i polityka. Urbanista, Warszawa.
  2. Konkluzja Rady Unii Europejskiej na temat architektury: udział kultury w zrównoważonym rozwoju (20.11.2008 r.).
  3. Markowski T. 2007. Przestrzeń publiczna wobec procesu metropolizacji. Urbanista, 7(51): 10-15.
  4. Niewiadomski Z. (red.) 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233).
  6. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Poznania, Kalisza, Piły, Gniezna, Ostrowa Wielkopolskiego, Wągrowca, Złotowa, Czarnkowa oraz gminy Grodzisk Wielkopolski, gminy Trzcianka, gminy Ostrzeszów, gminy Śrem i gminy Krotoszyn. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu