BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł
Title
Czy potrzebujemy polityki spójności? Dylematy rozwoju Unii Europejskiej Debata uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 107-116
Keyword
Polityka spójności, Rozwój, Debata publiczna
Cohesion policy, Development, Public debate
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęto inicjatywę organizacji debaty młodzieży szkół ponad gimnazjalnych na temat dylematów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Formułując, jak się wydaje, kontrowersyjne pytanie: Czy potrzebujemy polityki spójności?, zaproszono uczniów V Liceum Ogólnokształcącego do przygotowania debaty, pozwalającej przedstawić argumenty oraz kontrargumenty dotyczące polityki gospodarczej, z której aktualnie w sposób bardzo znaczący korzysta Polska. Tym samym stworzono młodzieży możliwość zapoznania się ze źródłami, ich opracowania przy wsparciu konsultacji merytorycznych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UAM oraz przedstawienia opinii i ich konfrontacji z szerokim forum uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki goszczących na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu