BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mackiewicz-Walczak Inez (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Założenia ekologicznej koncepcji marketingu
Principles of Green Marketing
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 373-385, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Marketing społeczny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekologia, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Produkty ekologiczne
Social marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Ecology, Ecological aspects of the company's activities, Ecological product
Note
summ.
Abstract
Wdrożenie ekologicznej koncepcji marketingu nie jest rzeczą prostą. Przedsiębiorstwa chcące stać się sprzymierzeńcem środowiska naturalnego muszą przezwyciężyć wiele barier. Główną barierą dla wprowadzenia ekologicznych produktów jest brak dostępnych technologii. Koszty rozwoju ekologicznej produkcji są nadal wysokie z punktu widzenia samodzielnego przedsiębiorstwa, choć uwzględniają korzyści środowiskowe. Wiele inicjatyw ekologicznych dostarcza jednak korzyści w postaci redukcji zużycia surowców, minimalizacji odpadów oraz obniżenia kosztów ich utylizacji. Racjonalne wykorzystywanie materiałów i surowców podczas wytwarzania towarów, oszczędne i efektywne technologie produkcji, niskie zużycie wody i energii podczas eksploatacji produktów, czy wreszcie oszczędność w "produkowaniu" odpadów i zanieczyszczeń przynoszą firmie wymierne korzyści finansowe. Efektem wprowadzenia ekologicznej koncepcji marketingu jest szeroko rozumiana oszczędność zarówno procesów produkcji, jak też funkcjonowania samego produktu oraz wysoka jakość oferowanego produktu. Dzięki tym działaniom przedsiębiorstwo kreuje pozytywny wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne. (fragment tekstu)

Тhе last four decades have seen a progressive increase in worldwide environmental consciousness. This has been driven by a number of factorsfrom increased media coverage to rising evidence of environmental problems, the rise ofpressure group activity, tougher legislation and major industrial disasters. A number of companies are conscious that if they aim to be in business in the long term then they will have to invest in a greener future. These companies are also increasingly aware and concerned about their poor environmental image, and are ever more sensitive to pressure group activity and new environmental legislation. In response, innovative companies are now taking the lead in a movement towards environmental excellence as an integral part of Total Quality Management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk B., Bernaciak A., "Zielony" marketing, "Marketing Serwis", styczeń 1997
 2. Gontarczyk K., Firma prospołeczna, "Marketing w praktyce", nr 1 (59) styczeń 2003
 3. Greener marketing. A responsible approach to business, prac. zb. pod red. M. Charter'a, Greenleaf Publishing, Sheffild UK 1992
 4. Kotier Ph., Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie. Kontrola, Gebether & Ska, Warszawa 1994
 5. Koder Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 6. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998
 7. Lewicki A.M., Alert ekologiczny czy ochrona?, "Aida" nr 11 1995
 8. Łaszyn A., Firma społecznie odpowiedzialna, "Marketing w praktyce", nr 7 (53) lipiec 2002
 9. Łaszyn A., Firma społecznie sympatyczna, "Marketing w praktyce", nr 6 (52) lipiec 2002
 10. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003
 11. Ottman J.A., Green marketing. Chalanges and opportunities for the new marketing age, NTC Business Books, Illinois USA 1995
 12. Perła nadnoteckiej puszczy, Ekopartner nr 1 (63) 1997
 13. Urbaniak M., "Zielony" marketing, "Marketing w praktyce", nr 4 (37) kwiecień 2001
 14. Uściński К., Reklama ekologiczna i "ekologiczna", "Aida" nr 11 1995
 15. Żurawik B., Żurawik W, Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu