BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soin Dawid (Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie)
Title
Marketingowe spojrzenie na partyjne współzawodnictwo
The Marketing Perspective on the Competition of Political Parties
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 386-398, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Marketing polityczny, Marketing, Kampania wyborcza, Partie polityczne
Political marketing, Marketing, Election campaign, Political parties
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie udziału marketingu w obszarze polityki. Oczywiście - artykuł nie wyczerpuje pojemnej i złożonej problematyki marketingu politycznego, przedstawia jedynie wybrane kwestie związane z tą kategorią. (fragment tekstu)

The increasing competition between parties on the political arena makes them resort to new techniques, all that in order to "attract the electorate". The search for effective techniques of influencing the political arena has given rise to a new approach to competition between parties. The nature of the political market causes that marketing techniques are currently adapted by and practically utilised in politics. The subjects of that political rivalry have been mobilised to conduct their political activities taking marketing principles into due account. This article aims at presenting some basic issues related to using marketing in politics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszewski A., Herbut H., (red.), Leksykon Politologii, Wydawnictwo Atla2, Wrocław 1995.
 2. Białecki K., Borowski J., Krzymiński A. H., Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa 1980.
 3. Kłeczek R., Problemy strategiczne przedsiębiorstw usługowych [w:] Marketing usług, A. Styś (red.), Wrocław 1996.
 4. Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2003.
 5. Kotler P, Marketing. Analisys, Planning and Control, Englewood Cliffs, Prentice - Hall, New York 1990.
 6. Kotler P, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 7. Mazur M., Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej, PWN, Warszawa 2002.
 8. Muszyński J., Marketing polityczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1999.
 9. Muszyński J., Rynek polityczny [w:] Przegląd Politologiczny, 3- 4/1998.
 10. Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, T. Klementowicz (red.), Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996.
 11. Wiszniowski R., Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka [w:] Studia z teorii polityki, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 12. Wiszniowski R., Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
 13. Wiszniowski, R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 14. Żukowski A., Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu