BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rawski Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Strategie marketingowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na małopolskim rynku dóbr konsumpcyjnych (wyniki badania)
Marketing Strategies in Consumer Goods Market Enterprises from Małopolska Region (Research Results)
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 399-411, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Strategia przedsiębiorstwa, Dobra konsumpcyjne, Wyniki badań
Marketing strategy, Corporation strategies, Consumer goods, Research results
Note
summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
W gospodarce rynkowej istotnym czynnikiem determinującym możliwości przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa jest stosunek zarządu do zmian zachodzących w otoczeniu firmy. Tylko postawa aktywna, polegająca na dążeniu do sukcesu poprzez oddziaływanie na otoczenie celem wywołania w nim korzystnych zmian pozwoli potencjalne możliwości rozwoju przekształcić w rzeczywistość. Takie zarządzanie, wymagające formułowania wybiegającej w przyszłość wizji funkcjonowania przedsiębiorstwa i konsekwentnego dążenia do jej realizacji, w firmie znajdującej się w orientacji marketingowej, oznacza konieczność opracowania marketingowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Na tę koncepcję głównie składają się ustalone, zorientowane rynkowo, ogólne cele firmy (w szczególności misja i cele strategiczne) oraz strategia marketingowego działania. Celem publikacji jest prezentacja wyników badania nad stosowanymi strategiami marketingowymi, przez przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego, a prowadzącymi działalność na rynku artykułów konsumpcyjnych. (fragment tekstu)

Marketing strategy is defined as a set of lau/s and principles outlining operational activities in enterprises, in the realm of shaping the relations with the whole near environment, as well as its individual elements: customers, competitors, intermediaries. Such a strategy is a structure of components hierarchically arranged, by the importance of particular elements of the environment for the company. Among those elements are: market scope shaping strategy, customer oriented strategy, competitors oriented strategy, intermediaries oriented strategy. From the outcome of the reseach one can see that consumer goods market enterprises from Małopolska region are conducting the following strategic solutions: penetration strategy - (35% of enterprises) as a way of shaping the market scope; market stimulation strategy - introduced as a mixed option woth the prevailing of strategy of preferences; market division strategy - introduced as mass marketing strategy and selective marketing strategy (37% each); competitive advantage strategy - introduced as a "careful challenger" strategy (42%); active strategy towards intermediaries is performed by 88% of enterprises researched. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Niestrój R., Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 411, Kraków 1993.
  2. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  3. Prymon M., Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław 1999.
  4. Rawski M., Próba interpretacji pojęcia "strategia marketingowa", "Przegląd Organizacji", 2003, nr 3.
  5. Rawski M., Próba interpretacji pojęcia strategia marketingowa (w warunkach orientacji marketingowej), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002, nr 581.
  6. Rutkowski I., Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, "Marketing i Rynek", 1995, nr 6.
  7. Strategie marketingowe, pod redakcją W. Wrzoska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu