BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyrek Krzysztof (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.)
Title
Mikroekonomiczne aspekty procesów integracyjnych na przykładzie Polski
Microeconomic Aspects of Integration Processes - the Case of Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 463-475, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polska w UE, Otoczenie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Jednolity rynek wewnętrzny
Poland in EU, Enterprise environment, Enterprise competitiveness, European Single Market
Note
summ.
Abstract
Sytuacja polskich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE zależy od dwóch grup czynników: konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorstw z innych krajów UE, która wyznaczana jest przede wszystkim przez zdolność do dostosowania się do obligatoryjnych regulacji prawnych, przez umiejętne wykorzystanie przewag konkurencyjnych i budowanie nowych przewag konkurencyjnych oraz przez zdolność do wykorzystywania pomocy strukturalnej oraz warunków tworzonych przez otoczenie gospodarcze. Artykuł ten próbuje dokonać analizy, wpływu procesów integracyjnych (wpływu unii celnej i jednolitego rynku europejskiego) na otoczenie zewnętrzne polskich przedsiębiorstw i konsekwencji z tego tytułu wynikających (kosztów i korzyści). (fragment tekstu)

In today«s world of globalisation ofproduction and commerce, the key to the competitiveness of enterprises is their ability to adopt to the changing international environment. The transformation of the social-economic system in Poland, initiaded with the so-called ,,Balcerowicz«s reform" in the early 1990s, has started the process of a through rebuilding of the Polish economy and has enabled the Poland to establish extensive trade relations with European Union countries. The article analyses the consequences of Poland joing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, red. M. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002
  2. Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PTE, Warszawa 2003
  3. Kundera J., Liberalizacja obrotów handlowych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996
  4. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2000
  5. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001
  6. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001
  7. The Global Competitiveness Report 2003-2004, Oxford University Press, New York,Oxford 2004
  8. Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2003
  9. www.mg.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu