BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Jan (Cracow University of Economics, Poland), Lasek Anke (Cracow University of Economics)
Title
The Impact of Self-Employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 2, s. 11-28, tab., bibliogr. s. 25-28
Issue title
Immigrant Entrepreneurship: New Research Trends and Challenges
Keyword
Samozatrudnienie, Przedsiębiorczość imigrantów, Aktywność ekonomiczna, Integracja gospodarcza
Self-employment, Immigrant entrepreneurship, Economic activity, Economic integration
Note
JEL Classification: F22, J24, L26
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Tradycyjne studia migracyjne sugerowały, że samozatrudnienie i przedsiębiorczość wpływają pozytywnie na pozycję ekonomiczną imigrantów w krajach docelowych. Dlatego w najważniejszych krajach przyjmujących, w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, zaczęto wdrażać polityki wspierające przedsiębiorczość wśród imigrantów. Ale czy samozatrudnienie naprawdę wpływa pozytywnie na ekonomiczną integrację imigrantów? Czy jest to uniwersalna strategia, gwarantująca ich skuteczne zagnieżdżenie w społeczno-ekonomicznej strukturze w miejscu osiedlenia? W niniejszym artykule korzystamy z panelowej bazy danych (German Socio-Economic Panel w Niemczech) by zbadać wpływ samozatrudnienia na ekonomiczną integrację imigrantów w jednym z najważniejszych krajów docelowych w Europie. Wyniki naszych badań wskazują że aktualny status samozatrudnionego powiązany jest z wyższym dochodem jednostki, zarówno w sensie absolutnym, jak i relatywnym. Jednakże imigranci mający wcześniejsze doświadczenie samozatrudnienia są gorzej zintegrowani niż przeciętny imigrant. Wskazuje to pośrednio na wyższy współczynnik porażki w przypadku biznesów imigrantów, co oznacza że nie wszyscy samozatrudnieni awansują ekonomicznie w miejscu docelowym. W oparciu wyniki naszej analizy wskazujemy, że kraje docelowe powinny być ostrożniejsze w zakresie promowania przedsiębiorczości jako jedynej skutecznej strategii wspierającej ekonomiczną integrację imigrantów. (abstrakt oryginalny)

Traditional approaches in migration studies suggest that self-employment and entrepreneurial activities enhance the perspectives of economic advancement of immigrants in host countries. Therefore, in many popular destinations in Western Europe and Northern America, policies encouraging the self-employment of immigrants have been proposed. But does the self-employment contribute to the economic integration of immigrants? Is it a universal, one-way avenue that guarantees the successful insertion of foreigners in a new socio-economic environment? Based on the German Socio-Economic Panel dataset, this study empirically investigates the effect of self-employment on the economic integration of immigrants in one of the most important host countries in Europe. Our results demonstrate that the current self-employment status in Germany is associated with higher income in absolute and relative (self-assessment) terms. The immigrants with previous self-employment experience in Germany are less integrated than the average. This result indirectly shows that the business economy of immigrants is associated with a high risk of failure and not all self-employed individuals succeed in advancing in economic terms in a host country. Consequently, we argue that host countries should be more cautious in promoting entrepreneurship as the "perfect" and "universal" strategy that improves economic integration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adida, C. L., Laitin, D. D., & Valfort, M. A. (2016). Why Muslim Integration Fails in Christian-Heritage Societies. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 2. Ambrosini, M. (2013). Immigration in Italy: Between economic acceptance and political rejection. Journal of International Migration and Integration, 14(1), 175-194.
 3. Bizri, R. M. (2017). Refugee- entrepreneurship: A social capital perspective. Entrepreneurship & Regional Development, 29(9-10), 847-868.
 4. Borjas, G. (2017). The immigration debate we need. The New York Times, Feb, 27.
 5. Boockmann, B., & Scheu, T. (2018). Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt: Ziele, Strategien und Hemmnisse aus sicht der Jobcenter. IAWDiscussion Papers, (130), 1- 33.
 6. Brücker, H., Kroh, M., Bartsch, S., Goebel, J., Kühne, S., Liebau, E., Trübswetter, P., Tucci, I., & Schupp, J. (2014). The new IAB-SOEP migration sample: An introduction into the methodology and the contents. SOEP Survey Papers, (216). Retrieved from https://www.econstor.eu/handle/10419/103964
 7. Brzozowski, J. (2017a). Entrepreneurship and economic integration of immigrants: A critical review of literature. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, online first, 1-21. https://doi. org/10.1504/IJEIM.2017.10009134
 8. Brzozowski, J. (2017b). Immigrant entrepreneurship and economic adaptation: A critical analysis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(2), 159- 176.
 9. Centre for Entrepreneurs and DueDil (2014). Migrant Entrepreneurs: Building Our Businesses, Creating Our Jobs. London: Centre for Entrepreneurs and DueDil.
 10. Cheung, S. Y., & Phillimore, J. (2017). Gender and refugee integration: A quantitative analysis of integration and social policy outcomes. Journal of Social Policy, 46(2), 211-230.
 11. Chiang, L. (2004). The dynamics of self-employment and ethnic business ownership among Taiwanese in Australia. IOM International Migration, 42(2), 153-173.
 12. Chrysostome, E. (2010). The success factors of necessity immigrant entrepreneurs: In search of a model. Thunderbird International Business Review, 52(2), 137-152.
 13. Constant, A. F. (2009). Businesswomen in Germany and their performance by ethnicity: It pays to be self-employed. International Journal of Manpower, 30(1/2), 145-162.
 14. Constant, A., & Shachmurove, Y. (2006). Entrepreneurial ventures and wage differentials between Germans and immigrants. International Journal of Manpower, 27(3), 208-229.
 15. Cruickshank, P., & Dupuis, A. (2015). The adaptation of intentional immigrant entrepreneurs: A case study. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(3), 77-93.
 16. Curci, R., & Mackoy, R. (2010). Immigrant business enterprises: A classification framework conceptualization and test. Thunderbird International Business Review, 52(2), 107-121.
 17. Eraydin, A., Tasan-Kok, T., & Vranken, J. (2010). Diversity matters: Immigrant entrepreneurship and contribution of different forms of social integration in economic performance of cities. European Planning Studies, 18(4), 521-543.
 18. Frattini, T., Fenoll, A., & Siragusa, K. (2017). Migration Observatory Report: Immigrants' integration in Europe. Italy: Amici del Centro Studi Luca d'Agliano.
 19. Glinka, B., & Brzozowska, A. (2015). Immigrant entrepreneurs: In search of identity. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(3), 51-76.
 20. Goebel, J. (Ed.). (2015). SOEP 2013 - Documentation on biography and life history data for SOEP v30, SPEO Survey Papers 266: Series D. Berlin: DIW/SOEP.
 21. Guerra, G. (2012). Determinants of immigrant self-employment rates and self-employment transitions: Evidence from Switzerland. Doctoral thesis. Switzerland: University of Lugano.
 22. Haberfeld, Y., Birgier, D. P., Lundh, C., & Ellder, E. (2017). Economic assimilation of immigrants arriving from highly developed countries: The case of German immigrants in Sweden and the US (The Institute for Evaluation of Labour Maarket and Education Policy Working Paper No. 26),1-47.
 23. Hatton, T. J. (2016). Immigration, public opinion and the recession in Europe. Economic Policy, 31(86), 205-246.
 24. Hiebert, D. (2008). Big potential, small reward? Business Class immigration to Canada. In C.R. Oliveira & J. Rath (Eds.), Migraęoes Journal - Special Issue on Immigrant Entrepreneurship (pp. 32-47). Lisbon: ACIDI.
 25. Hjerm, M. (2004). Immigrant entrepreneurship in the Swedish welfare state. Sociology, 38(4), 739-756.
 26. Hou, F., & Wang, S. (2011). Immigrants in self-employment. Perspective on Labour and Income, 23, 3-14.
 27. Kerr, S. P., & Kerr, W. R. (2016). Immigrant entrepreneurship (NBER Working Paper No. 22385). Retrieved from http://www.nber.org/papers/w22385
 28. Kroh, M., Kühne, S., & Siegers, R. (2017). Documentation of sample sizes and panel attrition in the German socio-economic panel (SOEP) (1984 until 2015). SOEP Survey Papers 408: Series C. Berlin: DIW/SOEP.
 29. Kulchina, E. (2017). Do foreign entrepreneurs benefit their firms as managers? Strategic Management Journal, 38(8), 1588- 1607.
 30. Kuhlman, T. (1991). The economic integration of refugees in developing countries: A research model. Journal of Refugee Studies, 4(1), 1-20. https://doi.org/10.1093/jrs/4.1.1
 31. Kushnirovich, N. (2015). Economic integration of immigrant entrepreneurs. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(3), 9-27.
 32. Leicht, R., Di Bella, J., Langhauser, M., Leiß, M., Volkert, M., & Werner, L. (2012). Schöpferische Vielfalt der Kraft: Zugewanderte und ihre Unternehmen - Bedeutung, Triebkräfte und Leistungen von Migrantenunternehmen in Baden-Württemberg und Deutschland. Germany: Institut für Wirtschaftsforschung Universität Mannheim.
 33. Lechmann, D., & Wunder, C. (2017). The dynamics of solo self-employment: Persistence and transition to employership. Labour Economics, 49, 95105. https://doi.org/10.1016/jJabeco.2017.09.002
 34. Li, C., Isidor, R., Dau, L. A., & Kabst, R. (2017). The More the Merrier? Immigrant Share and Entrepreneurial Activities. Entrepreneurship Theory and Practice, 42(5), 698-733. https://doi.org/10.1177/1042258718795344
 35. Liebermann, A. J., Suter, C., & Rutishauser, K. I. (2014). Segregation or integration? Immigrant self-employment in Switzerland. Journal of International Migration and Integration, 15(1), 93-115.
 36. Nestorowicz, J. (2012). Immigrant self-employment: definitions, concepts and methods. Central and Eastern European Migration Review, 1(1), 37-55.
 37. Neumann, E. (2016). Performance and job creation among self-employed immigrants and natives in Sweden (Working paper series No. 11: Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pi d=diva2 1072660&dswid=1729
 38. OECD/European Union. (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015:Settling In. Paris: OECD Publishing.
 39. Parker, S. (2014). The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship. Cambridge: Cambridge University Press.
 40. Rath, J., & Swagerman, A. (2016). Promoting ethnic entrepreneurship in European cities: Sometimes ambitious, mostly absent, rarely addressing structural features. International Migration, 54(1), 152-166.
 41. Sinnya, U. & Parajuli, N. (2012). Immigrant entrepreneurship: Why immigrants choose to become self-employed? A qualitative study of South and Southeast Asian Immigrant entrepreneur in Uema City. Master Thesis Umea School of Business and Economics.
 42. Szarucki, M., Brzozowski, J., & Stankeviciene, J. (2016). Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany. Journal of Business Economics and Management, 17(4), 598-612.
 43. Wayland, S. V. (2011). Immigrant Self-Employment and Entrepreneurship in the GTA: Literature, Data, and Program Review. Toronto, Canada: Metcalf Foundation and Maytree Foundation.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191521
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu