BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Częstochowa University of Technology)
Title
The Construction of a Corporate Dictionary for the Needs of the Dynamic Business Process Management
Konstrukcja słowników korporacyjnych na potrzeby dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 148-159, bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ontologia, Zarządzanie procesami
Ontology, Process management
Note
JEL Classification: L200, M100
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę słowników korporacyjnych, które mogą być wykorzystywane do dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi. W tekście wskazano, że słowniki mogą być stosowane do pełnego opisu modeli procesów biznesowych. We wspomnianych pełnych opisach zawarte są różne typy ontologii odnoszące się do różnych aspektów zarządzania organizacją. Zaliczyć do nich można ontologie opisujące rodzaje dostępnych operacji, aktorów i ich kompetencji, dokumentacji i ich treści z uwzględnieniem podziału na pola informacyjne, a w przypadku nieustrukturalizowanych dokumentów również tagów i słów kluczowych, klasyfikacje zasobów oraz wskaźniki efektywności (PPI - Process Performance Indicators). Wiążąc wspomniane rodzaje ontologii, można stworzyć narzędzie, które na bieżąco wspierać będzie zarządzanie procesami biznesowymi na różnych poziomach: pojedynczych operacji, instancji procesów, a nawet typów i wersji procesów. Wspomniane słowniki mogą komunikować różne narzędzia IT, takie jak systemy klasy ERP/BI, a także narzędzia IT dostępne w Internecie, obsługujące partnerów gospodarczych danej organizacji.

The article discusses the issue of corporate dictionaries that can be used for the dynamic management of business processes. The article indicates that dictionaries can be used for a full description of business process models. In these full descriptions, various types of ontologies are included relating to various aspects of organization management. These include ontologies describing the types of operations available, actors and their competences, documentation and their content, including the division into information fields and, in the case of unstructured documents, also tags and key words, resource classifications and performance indicators (PPI - Process Performance Indicators). By binding these types of ontologies, one can create a tool that will support ongoing business process management at various levels: individual operations, process instances, and even types and versions of processes. These dictionaries can communicate various IT tools such as ERP / BI class systems, as well as IT tools available on the Internet and supporting business partners of a given organization.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobkowska A., 2015, Przegląd mechanizmów integracji wiedzy w projektach interdyscyplinarnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 38/2015, pp. 29- 42.
 2. del Rio-Ortega A., Resinas M., Ruiz-Cortes A., 2010, Defining Process Performance Indicators: An Ontological Approach, [in:] R. Meersman, T. Dillon, P. Herrero (eds.), On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2010, Confederated International Conferences: CoopIS, IS, DOA and ODBASE, Hersonissos, Crete, Greece, October 25-29, 2010, Proceedings, Part I, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 555-572.
 3. Dyer L., Forget A., Osmani F., Zahn J., 2013, Creating a BPM Center of Excellence (CoE), redpaper ibm.com/redbooks, http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4898.pdf (last view 20.12.2018).
 4. Grolinger K., Capretz M.A.M., Cunha,A., Tazi S., 2014, Integration of business process modeling and Web services: A survey, Service Oriented Computing and Applications, 8 (2), pp. 105-128.
 5. Jelonek D., Stępniak C., 2013, IT Support for Resource-Based Approach in Enterprise Management, [in:] R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (eds.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 6. Krishna A., Poizat P., Salaün G., 2019, Checking business process evolution, Science of Computer Programming, 170, pp. 1-26.
 7. Mielcarek P., 2018, Processes maturity of an organization - concept and implementation, Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, pp. 37-49.
 8. Pencle N., Mălăescu I., 2016, What's in the words? Development and validation of a multidimensional dictionary for csr and application using prospectuses, Journal of Emerging Technologies in Accounting, vol. 13, issue 2, pp. 109-127.
 9. Raczyńska M., 2017, Modele dojrzałości procesowej organizacji, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, vol. 44, nr 2, pp. 61-73, http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.019.
 10. Somers M.J., Casal J., 2017, Introducing neural computing in governance research: Applying self-organizing maps to configurational studies, Corporate Governance. An International Review, vol. 25, issue 6, pp. 440-453.
 11. Stępniak C., 2015, Przestrzenne rozszerzenie problematyki modelowania procesów biznesowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5(784), pp. 87-96.
 12. Stępniak C., 2016, Use of Process Performance Indicators as Part of Knowledge Management in Organization, [in:] Proceedings of KM Conference 2016. Knowledge Management, Learning, Information Technology, Lisbon, Portugal (20-25 June 2016), pp. 64-75.
 13. Szelągowski M., 2019, BPMN update proposal for non-expert users, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 835, pp. 681-691.
 14. von Scheel H., von Rosing G., Skurzak K., Hove M., 2015, BPM and Maturity Models, [in:] The Complete Business Process Handbook, Elsevier.
 15. Voskuil J., 2015, Enterpirse vocabulary management: A lexicographic view, Wacana, vol. 16, issue 2, 2015, pp. 411-440.
 16. Weber I., 2009, Semantic Methods of Execution-Level Business Process Modeling. Modeling Support Through Process Verification and Service Composition, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu