BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński), Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim
Determinants of e-Recruitment Tool Use by Members of the University of the Third Age in the Voivodeship of Western Pomerania
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 81-91, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rekrutacja pracowników, e-rekrutacja, Technologia informacyjna, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Employee recruitment, e-recruitment, Information Technology (IT), Human Capital Management, University of the Third Age, Pilot studies, Research results
Note
JEL Classification: M12, M15, M540
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w celu diagnozy, czy stosowanie narzędzi e-rekrutacji przez przedsiębiorstwa może być skuteczne wobec osób biernych zawodowo w wieku 50 lat i więcej. Badania zrealizowano na próbie 521 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) w województwie zachodniopomorskim w okresie maj-czerwiec 2018 roku. Można w tej grupie znaleźć wyraźny potencjał osób skłonnych do podjęcia pracy; istnieją także możliwości dotarcia do takich osób za pośrednictwem narzędzi e-rekrutacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a survey conducted in order to diagnose if the use of e-recruitment tools by companies can be effective with respect to people who are professionally inactive and aged fifty or over. The research was conducted on a sample of 521 University of the Third Age students in the Voivodeship of Western Pomerania over the May-June period of the year 2018. This group encompassed persons potentially willing to take up work and it is also possible to reach such people through e-recruitment tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2019), Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r., Warszawa, GUS.
  2. Jarecki W., Kunasz M., Skoczylas W. (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Szczecin, Volumina.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu