BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majzel Anna (The Jacob of Paradies University, Poland), Byczkowska Magdalena (The Jacob of Paradies University, Poland)
Title
Selected elements of resource theory in the context of enterprise competitiveness
Source
Torun Business Review, 2018, nr 17(2), s. 13-19, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa, Wiedza
Enterprise competitiveness, Enterprise resources, Knowledge
Note
JEL: O15, O31.
summ.
Abstract
In this article an attempt has been made to characterize selected elements influencing the competitiveness of the company. Considerations were based on enterprise resource theory and limited to chosen factors. As numerous studies show, the importance of knowledge, human resources and innovation are key determinants of both the development and competitiveness of today's companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M. &Taylor, S. (2016). Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluewer, Warsaw,
 2. Ball-Woźniak, T. (2006). Innowacyjność w kształtowaniu przedsiębiorstw. In M. Juchniewicz (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. (p. 78). Olsztyn: UWM
 3. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. p. 17.
 4. Bonikowska M. & Zacłona R., Kapitała ludzki jako wartość firmy, Warsaw, PARP, 2015
 5. Edvinsson, L. (2001). Kapitał intelektualny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. pp. 17, 34.
 6. Evans, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warsaw: PWE. p. 31
 7. Flak, O. & Głód, G. (2012). Konkurencyjni..., op. cit., pp. 73-119
 8. Hammer, M. (1996). Beyond reengineering: How the process-centered organization is changing our work and our lives. New York: HarperCollins Publishers. p. 104
 9. Imbis, B. (2002). Marka w strategii małych i średnich przedsiębiorstw. Przemysł Spożywczy, 12.
 10. Internetowy serwis controllingu http://isc.infor.pl/slownik-pojec/haslo,101142.html Retrieved 13 July 2017
 11. Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. p. 75;
 12. Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A. & Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. p. 54.
 13. Kotler, Ph. & Keller, K. (2013). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall
 14. Kusa, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekonomia Menedżerska, 3, p. 61-63
 15. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warsaw: Wolters Kluwer
 16. Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warsaw: PWN. p. 59
 17. Michna, A. (2017). Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, STU, Katowice
 18. Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. p. 96.
 19. Mroziewski, M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warsaw: Difin. p. 28
 20. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka. Cracow: Oficyna Ekonomiczna. p. 26
 21. Rokita, J. (2005). Zarzadzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warsaw: PWE. p. 121
 22. Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizator Tonik. p. 99
 23. Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Uniwersytet Łódzki [University of Łódź]
 24. Szałkowski, A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. p. 19
 25. Urbanek, G. (2011). Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Warsaw: Wolters Kluwer. p. 12.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v17i2.132
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu