BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Jacek
Title
Maria Smolarek (red. naukowa) [2016] Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 150
Maria Smolarek, Scientific Editor (2016), Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji [Information Technology in the Management of Human Capital in the Organization]
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 113-116, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Systemy informatyczne, Recenzja
Information Technology (IT), Human Capital Management, Information and Communication Technology (ICT), Computer system, Review
Abstract
Recenzowana publikacja katowickich autorów, pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adresowana jest do "menedżerów działów zarządzania kapitałem ludzkim i zespołów podejmujących projekty budowy nowych rozwiązań informatycznych w tym obszarze". Powstała z przekonania - jak podkreślają autorzy we Wprowadzeniu - o braku w polskiej literaturze pozycji zwartej, która "wspomogłaby zarówno menedżerów [działów HR] w zrozumieniu możliwości nowych technologii, jak i informatyków, w rozpoznaniu potrzeb biznesu w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem". Tak zarysowany podwójny adresat i niewątpliwa luka literaturowa czynią książkę niezwykle aktualną, choć jednocześnie bardzo trudną w takim ujęciu jej zawartości, aby adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby dwóch odmiennych grup. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strohmeier S., Piazza F. (2013), Domain driven data mining in human resource management: A review of current research, Expert Systems with Applications, No. 40.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu