BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława
Title
Anna Lipka, Agnieszka Giszterowicz [2019] Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów CeDeWu, Warszawa, s. 202
Anna Lipka and Agnieszka Giszterowicz (2019), Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów [Projects Supporting the Development of Multigenerational Teams]
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 116-119, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Pokolenia, Praca zespołowa, Zarządzanie projektem, Recenzja
Diversity management, Generation, Team work, Project management, Review
Abstract
Wraz ze zmianami demograficznymi na rynku pracy coraz częściej w organizacjach spotykają się reprezentanci różnych pokoleń pracowników. Zróżnicowany wiekowo kapitał ludzki wpływa również na inne komponenty organizacyjne, zwłaszcza gdy pracownicy będą należeć do odległych od siebie generacji.
Kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę w pomnażaniu osiągnięć organizacji i decyduje o jej sukcesie na rynku. Świadomość tego faktu wśród zarządzających powoduje dążenie do takiego skomponowania jakościowego kapitału ludzkiego, aby ten najlepiej przyczyniał się do tworzenia wartości dodanej. Współcześnie tę wartość tworzą nie pojedynczy pracownicy, ale praca i współpraca zespołów. Chodzi o to, aby zespoły wielogeneracyjne (wielo-, multipokoleniowe) były efektywne. W tym celu potrzebne są zespoły projektowe, które będą wspierać względnie stałe zespoły zróżnicowane pod względem wieku.
Temu zagadnieniu poświęcona została publikacja dwóch autorek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - prof. dr hab. A. Lipki i mgr A. Giszterowicz pt. Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jasiński Z. (2017), Zarządzanie różnorodnością w systemie pracy, w Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
  2. Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D. (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  3. Niedziński T. (2018), Dyskryminacja w zatrudnieniu, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu