BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (University of Szczecin)
Title
Financial Structure of Local Government Projects in Poland and Global Trends
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 26-37, wykr., bibliogr. s. 36-37
Keyword
Struktura finansowa, Samorząd terytorialny, Infrastruktura
Financial structure, Local government, Infrastructure
Note
JEL Classification: E22, F34, F65, G2, H54
summ.
Abstract
The aim of the paper is to analyse and evaluate the financial structure of local infrastructure projects in Poland, divided into types of local governments, as compared with the financial structure of both global and European infrastructure projects. The research is based on secondary data from statistics published by specialised periodicals and agencies, as well as on data included in budget implementation reports published on the website of the Ministry of Finance. The analysis covers the financial structures of infrastructure projects on the global and European scale in the years 2015, and in Poland in the years 2015-2016. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arezki R., Bolton P., Peters S., Samama F., Stiglitz J., 2016, From Global Savings Glut to Financing Infrastructure: The Advent of Investment Platforms, IMF Working Paper 16/18.
 2. Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami - czerwiec 2017, http://www.ppp.gov.pl [date of entry: 2.02.2018].
 3. Brzozowska K., 2017, Rozwój PPP w Polsce - analiza zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 485, s. 44-58.
 4. Brzozowska K., 2018, Determinanty wyboru źródeł finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego na rynku kapitałowym, [w:] Brzozowska K., Gorzałczyńska- Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M. , Szaja M., Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego, Edu - Libri, Kraków.
 5. Bull R., Lethbridge N., 1996, Using Project Finance to Minimize the State Budget Funding of Essential Infrastructure Emerging Market Economies, [in:] Kirkpatrick C., Weiss J., Cost Benefit Analysis and Project Appraisal in Developing Countries, Edward Elgar, Cheltenham.
 6. Davis K., 2008, Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management, http:// ssrn.com/abstract+1337473 [date of entry: 9.02.2018].
 7. EIB Group Survey on Investment and Investment Finance 2017. 2018EIB, p. 16.
 8. Global Infrastructure Finance 2016. League Tables, http://ijglobal.com [date of entry: 9.02.2018].
 9. Global Infrastructure Finance 2017. League Tables, http://ijglobal.com [date of entry: 9.02.2018].
 10. Green Bond Highlights 2017, 2018 Climate Bonds Iniatiative, www.climatebonds.net [date of entry: 5.02.2018].
 11. Grinblatt M., Titman S., 1998, Financial Markets and Corporate Strategy, Irwin/McGraw - Hill.
 12. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 2015 http://www.mf. gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jedno-stek- samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 9.02.2018]
 13. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 2016 http://www.mf. gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jedno- stek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 9.02.2018]
 14. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 2017 http://www.mf. gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek -samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 9.02.2018]
 15. Kwiatkowski P., 1998, Ogólny system zabezpieczeń wykorzystywanych przy kredytowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 16. Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego - załącznik do uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 [Annex to Act no. 116/2017 of the Council of Ministers of 26 July 2017] (RM-111-83- 17).
 17. Public Works, sector by sector 2016 Salini Impregilo Digital Magazine, https://www. webuildvalue.com/en/infrastructures/puplic-works-sect [date of entry: 25.02.2018].
 18. Songer A.D., Diekmann J., Pecsok R.S., 1997, Risk Analysis for Revenue Dependent Infrastructure Projects, "Construction Management and Economics", vol. 15.
 19. Woetzel J., Garemo N., Mischke J., Hjerpe M., Palter R., 2016, Bridging Global Infrastructure Gaps, McKinsey Global Institute.
 20. www.ppp.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu