BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkudlarek Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska)
Title
Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w powiecie poznańskim w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy unijnych w latach 2004-2008
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 53-78, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Samorządność
Regional policy, Integrated Regional Operational Programme, Self-government
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Wielkopolska, Polska
Wielkopolska, Poland
Abstract
Celem artykułu jest ocena aktywności jednostek samorządu terytorialnego w powiecie poznańskim w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2004-2008. Podjęto próbę określenia roli środków, które można było pozyskać w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w realizacji zadań podejmowanych przez gminy. Dokonana została analiza struktury projektów oraz próba oceny aktywności, skuteczności i efektywności władz gmin powiatu poznańskiego w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach ZPORR, który był najważniejszym instrumentem polityki regionalnej w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W analizie zwrócono również uwagę na fakt, że okres funkcjonowania tego programu był dla władz samorządowych ważnym etapem nabierania doświadczeń w zakresie aplikowania o środki unijne.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk A., Borkowski J. (red.) 2005. Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. CEUW, Warszawa.
  2. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
  3. Dziurbejko T. 2006. Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Diffin, Warszawa.
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. z 30 maja 2006 r. nr 102, poz. 706).
  5. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu