BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bul Radosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Problemy funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Poznania
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 79-95, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny
Local government units, Local government
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Podział pomocniczy miasta Poznania jest rezultatem oddolnego kreowania jednostek osiedlowych przez mieszkańców miasta. Wynikiem tego jest zróżnicowana struktura wielkościowa osiedli, a cały układ jednostek pomocniczych cechuje duże rozdrobnienie i niespójność terytorialna. Dodatkowo dostrzega się problemy związane z funkcjonowaniem osiedli w Poznaniu, które wynikają głównie z braku równowagi pomiędzy zadaniami i kompetencjami statutowymi. Artykuł identyfikuje te problemy. Dodatkowo praca porusza zagadnienie planowanej reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaczmarek G. 1996. Społeczeństwo obywatelskie w osiedlu. [W:] A. Porawski, J. Hałas (red), Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego w miastach - informator. Związek Miast Polskich, Poznań.
  2. Kulesza M. 1996. Założenia ustrojowe jednostek pomocniczych w zamyśle autorów ustawy o samorządzie terytorialnym. [W:] A. Porawski, J. Hałas (red.), Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego w miastach - informator. Związek Miast Polskich, Poznań.
  3. Leoński Z. 2000. Zarys prawa administracyjnego. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa. Projekt reformy jednostek pomocniczych miasta Poznania. 2010. Doraźna Komisja ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, Poznań.
  4. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z. 2005. Samorząd gminny. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.142.1591 ze zm.). Statut Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. nr 54, poz. 1014 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu