BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
Model polityki interregionalnej w Polsce w latach 2001 - 2003
The Model of Interregional Policy in Poland of 2001- 2003
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 492-508, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE, Polska w UE
Regional policy, Regional development, EU regional policy, Poland in EU
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera propozycję instytucjonalno-organizacyjnego modelu jednego z elementów polityki rozwoju regionalnego, mianowicie polityki interregionalnej. Model ma za zadanie ułatwić poznanie polityki interregionalnej i stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy polityki, na przykład pod kątem jej skuteczności i efektywności. Model jest oparty na latach 2001-2003. Artykuł rozpoczyna ogólna charakterystyka modelu (metodologiczna), a następnie są przedstawione poszczególne elementy modelu: otoczenie instytucjonalne, układ podmiotowy, instrumenty, a na koniec powiązania między elementami. (fragment tekstu)

Regional development policy is one of the forms of state intervention, resulting from the uneven economic growth in the space. The growing interest in regional development policy is being enhanced by opportunities resulting from Poland's accession to the European Union. The article is a proposal of the institutional-organizational regional development policy model in Poland in years 2001-2003. The model is designed for the purpose of further analysis of regional policy, for example its efficiency or effectiveness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L., Optymalne decyzje w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1964.
 2. European Commision, Third Report on Economic and Social Cohesion: A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation, Brussels, February 2004
 3. European Commission, Europe's Agenda 2000, Strengthening and widening the European Union, Final version 31.8, Priority Publications Programme 1999
 4. European Commission, Building our common future: financial and political outlook, Brussels, February 2004.
 5. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław 1987.
 6. Grabińska T., Zabierowski M. (red.), Model i interpretacja, Oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
 7. Kudłacz T., Modelowanie rozwoju społeczno - ekonomicznego w układach regionalnych, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 8. Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 9. North D.C., Economic Perfermance Through Time, "The American Economic Review", Vol. 84 No. 3, 1994.
 10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w roku 2002, Warszawa 2003.
 11. Wójcicki R., Teorie w nauce, PWN, Warszawa 1991.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu