BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Zbigniew (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Polityka Unii Europejskiej wobec karteli
European Union Anti-cartel Policy
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 509-520, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza UE, Kartel, Przewaga konkurencyjna
Economic policy of the EU, Cartel, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Osiąganie przewagi konkurencyjnej jest istotą strategii przedsiębiorstwa, które zmierza do rynkowego sukcesu. Celem strategicznym firmy jest zidentyfikowanie i rozwijanie tych działań, które w największym stopniu przyczyniają się do powstawania konkurencyjnej przewagi firmy i w efekcie do tworzenia zysku. Tego typu stwierdzenia są często spotykane w literaturze opisującej strategię konkurencji przedsiębiorstwa i pozornie nie można im nic zarzucić. Jeśli jednak firma zbyt gorliwie przystąpi do realizacji takich postulatów, może ją spotkać niemiła niespodzianka w postaci naruszenia prawa chroniącego konkurencję, a nawet przymusu podzielenia się swoją własnością intelektualną z konkurentami. Jednym z częstych naruszeń prawa konkurencji, jakich dopuszczają się firmy, jest zawieranie niedozwolonych porozumień. Tego typu nieformalne alianse są od wielu lat ścigane przez Komisję Europejską, a spore kary finansowe, nakładane na uczestników tych porozumień, niejednokrotnie są znacznym obciążeniem dla przedsiębiorstw. W dalszej części artykułu zostaną omówione nielegalne porozumienia poziome, zwane kartelami. (abstrakt oryginalny)

Cartels are among the most serious violations of competition rules. They lead to higher prices and less choice for consumers. Moreover they have a negative impact on the whole European industry by increasing the cost of goods and services for enterprises obtaining their supplies from cartel members. For all these reasons the detection, prosecution and punishment of secret agreements are the central elements of the Commission's competition policy. To that effect, a wide range of instruments such as leniency notice has been put into place. This article presents the Commission's activity in handling with cartel cases during last period. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001
  2. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997
  3. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998
  4. Łyszkiewicz W, Industrial Organization, WSEIiFM, Warszawa 2000
  5. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE 1995
  6. http://europa.eu.int - strona internetowa Komisji Europejskiej
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu