BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołsut Bartłomiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Współdziałanie międzygminne w chojnicko-człuchowskim zespole miejskim
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 119-134, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Współpraca międzygminna, Polityka regionalna
Commune cooperation, Regional policy
Note
streszcz., summ.
Country
Chojnice
Chojnice
Abstract
Bruski K. 2003. Chojnice w średniowieczu. [W:] K. Ostrowski (red.), Dzieje Chojnic.UMw Chojnicach i Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", s. 46-104.^^ Chmielnicki P. (red.) 2004. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa.^^ Czapiński J. 2009. Kapitał do pomnożenia. Tygodnik Powszechny, 50: I.^^ Czerniawski H. 2002. Współdziałanie potrzebą czasu. Wyd. Norbertinum, Lublin.^^ Delcamp A. 1997. La coopération intercommunale en Europe. [W:] L'intercommunalité Bilan et perspectives. Presses Universitaires de France, s. 92.^^ Finster A. 2007. Dwumiasto Chojnice-Człuchów południowym biegunem rozwoju regionu pomorskiego? (www.sebco.eu/wm_files/wm_sonstige/sebco_gdynia_finster.ppt).^^ Furmankiewicz M. 2002. Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 5-24.^^ Gasztold T., Zybajło W. 1998. Człuchów - zarys dziejów. Komitet Obchodów 650-lecia Człuchowa, Człuchów.^^ Groth A. 2003. Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej. [W:] K. Ostrowski (red.), Dzieje Chojnic. UM w Chojnicach i Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", s. 117-226.^^ Gierszewski 1966. Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII w. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.^^ Korcelli P. 2006. Wyznaczenie podstawowych elementów krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.^^ Ofiarska M. 2008. Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Monografia prawnicza. Wydawnictwo Beck, Warszawa.^^ Rajman J., 2003. Geografia ludności i osadnictwa: słownik terminologiczny. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.^^ Sobol E. 2002. Popularny słownik języka polskiego. PWN, Warszawa, s. 1145.^^ Swianiewicz P., Klimska U. 2003. Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14): 15-41.^^ Uhlig D. 2009. Wojna polsko-polska, czyli miasta kontra gminy. Gazeta Wyborcza, 22.07.2009 r. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruski K. 2003. Chojnice w średniowieczu. [W:] K. Ostrowski (red.), Dzieje Chojnic.UMw Chojnicach i Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", s. 46-104.
 2. Chmielnicki P. (red.) 2004. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 3. Czapiński J. 2009. Kapitał do pomnożenia. Tygodnik Powszechny, 50: I.
 4. Czerniawski H. 2002. Współdziałanie potrzebą czasu. Wyd. Norbertinum, Lublin.
 5. Delcamp A. 1997. La coopération intercommunale en Europe. [W:] L'intercommunalité Bilan et perspectives. Presses Universitaires de France, s. 92.
 6. Finster A. 2007. Dwumiasto Chojnice-Człuchów południowym biegunem rozwoju regionu pomorskiego? (www.sebco.eu/wm_files/wm_sonstige/sebco_gdynia_finster.ppt).
 7. Furmankiewicz M. 2002. Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 5-24.
 8. Gasztold T., Zybajło W. 1998. Człuchów - zarys dziejów. Komitet Obchodów 650-lecia Człuchowa, Człuchów.
 9. Groth A. 2003. Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej. [W:] K. Ostrowski (red.), Dzieje Chojnic. UM w Chojnicach i Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", s. 117-226.
 10. Gierszewski 1966. Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII w. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 11. Korcelli P. 2006. Wyznaczenie podstawowych elementów krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 12. Ofiarska M. 2008. Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Monografia prawnicza. Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 13. Rajman J., 2003. Geografia ludności i osadnictwa: słownik terminologiczny. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 14. Sobol E. 2002. Popularny słownik języka polskiego. PWN, Warszawa, s. 1145.
 15. Swianiewicz P., Klimska U. 2003. Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14): 15-41.
 16. Uhlig D. 2009. Wojna polsko-polska, czyli miasta kontra gminy. Gazeta Wyborcza, 22.07.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu