BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej H. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Polityka innowacyjna w procesie transformacji w Polsce: czy skuteczna?
Innovation Policy in the Transformation Process : Was it Effective?
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 221-239, tab., bibliogr. s. 237-239
Keyword
Polityka innowacyjna, Innowacje
Innovation policy, Innovations
Note
JEL Classification: O31
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza publicznej polityki innowacyjnej w Polsce w ćwierćwieczu 1990-2015 wraz z próbą oceny skuteczności tej polityki. Omówione są tutaj takie zagadnienia, jak: podstawy współczesnej polityki innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej, polityka innowacyjna w Polsce w latach 1990-2015, przyczyny stagnacji innowacyjnej oraz aktualne wyzwania. Nie można, niestety, dać pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to analyze public innovation policy in Poland in the period from 1990 to 2015 together with an attempt to evaluate the policy effectiveness. The following issues are here presented: the fundamentals of a contemporary innovation policy, innovation policy instruments, Polish innovation policy in 1990-2015, the reasons of an innovation stagnation, and the present policy challenges. Lnfortunately, we can not give a positive answer to the question posed in the title. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aho E. (ed.), 2006, Creating an innovative Europe, European Commission, Brussels.
 2. Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, PWE, Warszawa.
 3. Bendyk E., 2010, Polska 2020: Spojrzenie z przyszłością, NPF, Warszawa.
 4. Ciborowski R., 2012, Modele rozwoju innowacyjnego, [w:] Jasiński A.H., Ciborowski R. (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Ciborowski R., 2016, Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej, PTE, Białystok.
 6. Czerniak J., 2013, Polityka innowacyjna w Polsce, Difin, Warszawa.
 7. Dodgson M., Bessant J., 1996, Effective innovation policy: A new approach, International Thomson Business Press, London.
 8. EC, 2006, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, COM(2006), "European Innovation", Special Issue, November 2006.
 9. EC, 2010, European innovation scoreboard, Brussels.
 10. EC, 2011, Europe 2020, European Commission, COM(2010), Brussels.
 11. EC, 2016, European innovation scoreboard, Brussels.
 12. Edquist C., 1994, Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, Pinter, London.
 13. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1995, The triple helix: University-industry-government relations, "EASST Review", no. 1.
 14. Guellec D., van Pottelsberghe B., 2003, The impact of public R&D expenditure on business R&D, "Economics of Innovation and New Technology", no. 3.
 15. GUS, 2016, Nauka i technika w roku 2015, Warszawa.
 16. GUS, 2017, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2014-2016, Warszawa.
 17. GUS, 2018, Nauka i technika w roku 2016, Warszawa.
 18. GUS, kolejne lata, Roczniki z serii Nauka i technika, Warszawa.
 19. Janasz W. (red.), 2010, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 20. Janasz W., 1999, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 21. Janasz W. (red.), 2011, Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa.
 22. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 23. Jasiński A.H., 1997, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 25. Jasiński A.H., 2018, Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: Czy POIG coś pomógł?, "Studia i Prace WNEiZ US", Szczecin.
 26. Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność w gospodarce Polski: Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 27. Klincewicz K., 2008, Polska innowacyjność: Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 28. Kozioł K., 2007, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński.
 29. Linsu K, 1999, Learning and innovation in economic development, E. Elgar, Cheltenham.
 30. Malmberg A., Maskell P., 2010, An evolutionary approach to localized learning and spacial clusteringg, [in:] The handbook of evolutionary economic geography, E. Elgar, Cheltenham.
 31. Marciniak S., 2010, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 32. Moszkowicz K., 2001, Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 33. MRR, 2007, Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 34. OECD, 1997, Choices of policy instruments, OECD Publishing, Paris.
 35. OECD, 2012, Science, technology and industry outlook 2012, OECD Publishing, Paris.
 36. Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo AE, Katowice.
 37. Romer P.M., 1990, Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", no. 5.
 38. Sachs J., 2018, Wywiad dla tygodnika, "Polityka", nr 4.
 39. Stoneman P., 1987, The economic analysis of technology policy, Oxford University Press, Oxford.
 40. Świadek A., 2017, Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 41. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 42. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. 2008 nr 116 poz. 730.
 43. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych, Dz. U. 1991 nr 8 poz. 28.
 44. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2004 nr 238 poz. 2390.
 45. Weresa M., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 46. Weresa M., 2014, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu