BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peszkowski Sławomir (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Pomarański Sławomir (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
Title
Wykładnia pojęcia "interes członków funduszu" na gruncie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Explanation of the "Interest of the Members of the Fund" Concept on the Basis of the Act on Organization and Functioning of the Pension Funds
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2008, nr 1(4), s. 141-152
Keyword
Fundusze emerytalne, Emerytury, System emerytalny
Pension funds, Pensions, Pension schemes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie interes członków funduszu jest niedookreślonym pojęciem ustawowym, które występuje w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667, z późn. zm. - dalej: ustawa o funduszach emerytalnych) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Jest to pojęcie kluczowe dla realizacji aksjologicznych założeń regulacji dotyczącej funkcjonowania funduszy emerytalnych. Stanowi podstawowe, obok normatywnego, kryterium sprawowanego przez państwo nadzoru nad tymi instytucjami finansowymi. Występuje w ustawie o funduszach emerytalnych ponad 30-krotnie stanowiąc każdorazowo jedną z koniecznych przesłanek warunkujących przewidziane ustawą czynności organu nadzoru emerytalnego.(fragment tekstu)

The aim of the article is to reconstruct the normative meaning of the notion "fund members' interest". It is an indeterminate notion and it is not defined by law. Basic thesis: Lack of a legal definition should be considered a conscious action of a legislator with the aim of imparting to the notion the essential universality proper due to its function in the Act. Taking into consideration the structure of the capital part of the pension scheme, such action should be considered not only favourable to achieving its objectives but also an essential normative component conditioning at the regulation level the proper functioning of the system. The protection of the fund members' interest is a fundamental axionormative element of the regulation concerning the functioning of the capital part of the pension scheme. Certain discretion, useful to the pension regulatory authority by indicating the indeterminate notion as a criterion of functioning, is conditioned by the specific financial market dynamics, the necessity to balance the proportions between the expected profit and the risk that accompanies the investment policy, the threat of upsetting the balance between the fund members' interest and the interest of the shareholders of the pension fund company in favour of the latter and the significance of the resources amassed in open-ended pension funds seen from the individual perspective. The specificity of the subject of the regulation, together with the necessity to assure the effectiveness of its protective functions, forced the legislator to apply this type of general clause. The legislator, using this legislative technique, imparted to the created regulation the universality, being of a key importance to its normative functioning, based on a meta-rule indicated by the law provisions but not defined by them. Proper functioning of this legal construction guarantees a system solution that appoints a specialized regulatory authority acting as a formal decision-maker that in the particular context of case reconstructs the meaning scope of the indeterminate notion and in this way updates each time the premise for the protection of the fund members' interest that is of key importance to taking regulatory action. The article contains a theoretical-legal analysis and an analysis of the practice of law application taking into account the administrative courts' jurisdiction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, t. 3, s.123.
  2. A. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 40
  3. W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 149 i n.
  4. M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo o funduszach inwestycyjnych - Komentarz, Warszawa 1999, s. 293-295.
  5. J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 76.
  6. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 47 i n.
  7. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 170-171.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu